Directievoerder

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een directievoerder dagelijks onderhoud civiele constructies. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Een Directievoerder is inhoudelijk specialist binnen het vakgebied Civiele Constructies en is gepositioneerd binnen een team Directievoering en Toezicht (D&T) van de primaire lijnafdeling Civiele constructies van Stadswerken (alle primaire lijnafdelingen van Stadswerken hebben een team D&T). Een Directievoerder controleert de aannemer op basis van de afspraken en KPI’s en is
beslissingsbevoegd. Hij/zij bekijkt alles meer vanuit een integrale bril (met inachtneming van de omgeving, maar ook op samenhang tussen diverse contracten binnen de asset).

De Directievoerder is sleutelfunctionaris tussen de Contractmanager (tactisch/strategisch) van de afdeling Logistiek en de Toezichthouder (operationeel). Wanneer veel werk binnen de asset is uitbesteed, vervult de Directievoerder een intermediërende rol, door bottom-up informatie te clusteren voor de Contractmanager en top-down KPI-gerelateerde afspraken te laten toetsen door de Toezichthouder. De Directievoerder bezit gebiedsgerichte kennis en staat in direct contact met de aannemer. De Directievoerder voert overleggen op tactisch niveau: b.v. het organiseren van bouw overleggen. De Directievoerder adviseert de Contractmanager en Teammanager m.b.t. alle inhoudelijke en logistieke facetten betreffende de te realiseren werken/projecten. De Directievoerder werkt in een dynamische omgeving waarin voor de resultaten veel afhankelijkheden van anderen en andere projecten zitten. Dit maakt dat goed overzicht houden en schakelen tussen diverse werkzaamheden van groot belang is voor de functie. De Directievoerder moet hiervoor snel kunnen schakelen en afwegingen kunnen maken tussen details, hoofdlijnen, (meer)kosten en omgevingsfactoren.

Werkzaamheden

Voorbereiden uitvoering:

 • initieert en overlegt met betrokken in- en externe partijen/opdrachtnemers over de inrichting, planning en logistieke kaders van de (deel)opdracht;
 • geeft sturing aan het proces van werkvoorbereiding en de planning;
 • ziet toe op de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten en vergunningen.

Regie op de uitvoeringsfase:

 • fungeert voor de opdrachtgever en opdrachtnemer als eerste aanspreekpunt gedurende het realisatieproces van het werk;
 • bewaakt interne en wettelijke procedures/kaders ( w.o. veiligheid) en stuurt zo nodig bij;
 • verstrekt uitvoeringsopdrachten en noodzakelijke documenten aan in- en externe opdrachtnemers;
 • draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken/projecten;
 • zit de bouwvergaderingen voor/neemt deel aan de bouwvergaderingen en stuurt, bij knelpunten/problemen/calamiteiten, zo nodig bij;
 • controleert ingediende rekeningen en beslist over meer – of minderwerk binnen de aangegeven kaders;
 • monitort de uitvoeringsfase op basis van de contractueel vastgelegde variabelen geld, tijd, kwantiteiten en kwaliteit en stuurt zo nodig bij;
 • verzorgt de gereed melding en de oplevering en stelt voortgangs-, eind- en evaluatierapportages/nacalculaties op voor de Contractmanager.

Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid:

 • toetst het maatregelenpakket vanuit inspecties (beheerdersoordeel/maatregeltoets);
 • bewaakt de betreffende (wettelijke) kaders en spreekt hier op locatie medewerkers op aan en acteert en escaleert indien noodzakelijk;
 • draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Civiele Constructies is onderdeel van de per 1 september 2018 gevormde Directie Stadswerken. Binnen Stadswerken vindt gecentraliseerd al het dagelijks onderhoud plaats in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. De Afdeling Civiele Constructies voert het Dagelijks Onderhoud uit aan tunnels, vaste en beweegbare bruggen, kades, watergangen, walmuurkasten, stijgers enzovoorts. De afdeling is een samenvoeging van diverse organisatieonderdelen en is zich aan het ontwikkelen. Informatie gestuurd beheren, ontwikkelen van vakmanschap en uniformeren van werkprocessen zijn daarin kernwoorden.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je hebt HBO-werk- en denkniveau in een civiel technische of weg- en waterbouw technische richting en je bent minimaal in het bezit van een MBO -diploma met aanvullende technische opleidingen;
 • Je hebt aanvullende vaktechnische opleidingen en opleidingen m.b.t. het coördineren van operationele processen;
 • Je hebt kennis van directievoering UAV, kennis van de RAW-systematiek en kennis van VISI;
 • Je hebt ruime ervaring binnen het vakgebied en met coördinatie van operationele processen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 6 december 2019.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring