Adviseur Planning & Fasering

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een adviseur planning en fasering. Het betreft een functie voor 12-16 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum zal medio half september 2020 zijn), mogelijk optie tot verlenging.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Het Masterplan van het Arenapark en het stedenbouwkundig plan voor het station Hilversum zijn vastgesteld. Daarnaast is een gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 vastgesteld en wordt de ontwikkeling van het Oosterspoorplein vastgelegd in een structuurvisie. In de projectorganisatie worden verschillende disciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen. Wij zijn hiervoor op zoek naar een aantal functionarissen.

Werkzaamheden

Van de adviseur wordt gevraagd om op strategisch en tactisch niveau de totale fasering voor het stationsgebied aan te scherpen, keuzes en consequenties inzichtelijk te maken, te verbeteren, te monitoren, te sturen, te signaleren en bij te stellen. Hiertoe behoren naast de voorbereiding van bijvoorbeeld de adviesproducten, onderzoeken, opstellen van ontwerpen, leveren van financiële rapportages, aanvragen budget, inzetten op subsidies, communicatie- en participatiemomenten, bestuurlijke besluitvorming, subsidieaanvragen ook de uitvoering van werken in de openbare ruimte van de (deel)projecten.
Je werkt daarmee nauw samen met diverse vakspecialisten en wisselwerking tussen deze functies is cruciaal om te komen tot de meest gunstige opzet van de fasering en de planning. Met al deze input stel je een fasering en planning op hoofdlijnen op, maar lever je tevens de detailplanning voor het project.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
• Het aanscherpen en waar mogelijk optimaliseren van de bestaand conceptfasering, waarbij de keuzes en consequenties van die keuzes inzichtelijk worden gemaakt.
• Het opstellen van integrale (meerjaren) planningen voor het programma Stationsomgeving en de deelprojecten;
• Het leveren van informatie aan verschillende deelproducten;
• Proactief adviseren over de voortgang en resultaten van projecten, projectonderdelen, producten en activiteiten;
• Bewaken van mijlpalen, cruciale relaties, randvoorwaardelijkheden en hun risico’s;
• Het bijdragen aan een heldere communicatie van de integrale planning om bestuur, inwoners en andere stakeholders te kunnen informeren;
• Actief bijdragen aan het verhogen van de interne expertise op het gebied van fasering en (meerjaren)planning.

Vereisten / knock-outcriteria

• Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur planning en fasering binnen overheidsprojecten.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan voor vrijdag 21 augustus a.s.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring