Strategisch regisseur veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een strategisch regisseur veiligheid. Het betreft een opdracht voor 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden (optie tot verlenging 2 maal met 6 maanden).

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid

De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Opdracht
Als Strategisch Regisseur Veiligheid ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van het Westlandse Veiligheidsbeleid. Hierbij volg en analyseer je landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid nauwgezet en weet die om te zetten naar strategische adviezen en effectieve beleidsresultaten. Daarbij is het aanpakken van het dossier ondermijning en alles wat daarmee te maken heeft topprioriteit. Je denkt mee over de strategische Veiligheidsopgaven in nauw overleg met college, DT en dossierhouders. Rondom complexe thema’s ben je voor zowel intern als extern de gesprekspartner en de actieve verbindende schakel je in de afstemming met onder meer de Veiligheidsregio, het zorgdomein en landelijke partners.
Je werkt nauw samen met de burgemeester en je bent in staat te adviseren over de veiligheidsportefeuille, bijvoorbeeld in zijn rol als voorzitter van het driehoeksoverleg (politie, openbaar ministerie en de burgemeester), of bij de afdoening van schriftelijke raadsvragen of commissievergaderingen. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in jouw dagelijks werk.

Je stuurt het team van 20 medewerkers, die aan jouw ‘opgave’ hangen als inhoudelijk opdrachtgever, inhoudelijk aan op uitvoering en zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten, ook waar het andere organisatieonderdelen raakt.
Het nauwgezet monitoren of de beoogde resultaten behaald worden, is daarbij wezenlijk. Hierin werk je samen met de teammanager Veiligheid & Duurzaamheid die de HR verantwoordelijkheid draagt voor de medewerkers en verantwoordelijk is voor het matchen van de opdrachten aan medewerkers.

Gezamenlijk zorgen jullie voor een (uit-)gedragen visie en aanpak. Daarbij trek je lokaal eveneens de kar om tot een goede integrale toezichts- en handhavingsuitvoering en bestuurlijke rapportage en verantwoording te komen. Je hebt in dat kader ook oog voor het optimaliseren en actualiseren van werkprocessen met inhoudelijke aansturing.

Wat wordt er gevraagd?

  • Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2021;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende met inhoudelijke ervaring op veiligheid aansturing;
  • Aantoonbare werkervaring binnen het Veiligheidsdomein in de afgelopen 5 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor woensdag 24 februari 2021.

Bij vragen neem contact op met één van onze recruiters Donna Nijboer (donna@dumoljobs.nl) of Yvonne Loocks (yvonne@dumoljobs.nl). Telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

Opdracht kan zowel freelance als in dienst worden uitgevoerd. 

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring