Aanbestedingsadviseur Openbare Laadinfrastructuur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een aanbestedingsadviseur openbare laadinfrastructuur. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van een jaar, startdatum z.s.m. Na einddatum opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging.

Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Ook scheepvaart en huishoudens veroorzaken luchtvervuiling. Denk bij huishoudens bijvoorbeeld aan verwarming en koken met behulp van aardgas of het stoken van hout. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad.

Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel oplaadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030.
Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Programma Luchtkwaliteit geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan. Het programma bestaat uit vier teams: communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Daarnaast zijn er nog een aantal programma brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk team wordt aangestuurd door een projectmanager in opdracht van de programmamanager.
Voor het team laadinfra zoekt het programma Luchtkwaliteit een ervaren aanbestedingsadviseur die onderdeel gaat uitmaken van het aanbestedingsteam voor de nieuwe concessie voor openbare laadpunten.

Werkzaamheden
Rol aanbestedingsadviseur

  • Het ondersteunen van de projectleider in zowel de inhoudelijke als organisatorische voorbereiding van de werksessies, waarin de scope van de aanbesteding wordt bepaald;
  • Adviseert de projectmanager inhoudelijk over de aanbesteding waar nodig;
  • Verantwoordelijk voor de verslaglegging van de werksessies en marktconsultatie;
  • Heeft contact met de netbeheerder i.h.k.v. de aanbesteding;
  • Opstellen van de inkoopstrategie en inkoopdocumenten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.
Programma Luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het programma geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Het programma Luchtkwaliteit heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je bent in het bezit van een erkende wo diploma;
  • Bekend met grote gemeentelijke (stads-)organisatie;
  • Kennis en ervaring met de werkzaamheden en de rollen van decentrale overheden wat betreft het stimuleren/faciliteren van oplaadinfrastructuur;
  • Kennis en ervaring bij een G4 gemeente opgedaan in het afgelopen jaar met complexe EV-projecten (met meer dan 5 interne en externe stakeholders);
  • Maximaal 2 jaar ervaring met elektrisch vervoer (EV) projecten.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 11 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring