Aanjager interventieteam / interventiemedewerker

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Huizen zijn wij op zoek naar een Aanjager interventieteam / interventiemedewerker. Het betreft een functie voor 8-20 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Opdrachtgever:
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijke zaken:
Binnen het voorveld zijn allerlei organisaties werkzaam die waardevolle werkzaamheden verrichten voor inwoners. Denk hierbij aan opvoedcoaches Jeugd & Gezin, medewerkers van RBL, maatschappelijk werkers, medewerkers van het C&A team, sociale wijkteams, Versa Welzijn e.d. De indruk bestaat dat er vanuit Maatschappelijke Zaken te weinig gebruik wordt gemaakt van het voorveld. Daarnaast is het onduidelijk met welke inwoners deze organisaties op individueel niveau bezig zijn. Er is te weinig samenwerking. We gaan een pilot starten gericht op het realiseren van een nauwe samenwerking tussen werkers in het (voor)veld en de consulent van de gemeente op basis van inhoud, resultaten en samenwerking.

Opdracht:

In deze 12 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

  • Outreachende werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. Je bent toegankelijk en dichtbij (directe collega’s, inwoners, politie, netwerk, politiek, etc.).
  • Je neemt meldingen op betreffende zorgmijders, -missers, overlastgevers, nazorg ex-gedetineerden, PGA, veiligheidshuis, Veilig Thuis, Oranje Huis, slachtoffers binnen het (gezins)systeem.
  • Als interventiemedewerker ga je de straat op en zoekt de inwoners op. Daarbij is het outreached werken de kracht van interventiemedewerker.
  • Je treedt in contact met de betreffende persoon en andere betrokkene en bouwt aan een vertrouwensrelatie.
  • Je verheldert en analyseert de melding en je stelt doelen en gewenste interventies op. Je draagt, indien mogelijk, op korte termijn over naar de reguliere procesregisseur.
  • Je maakt afspraken met dienstverleners over de inzet van ondersteuning je zoekt samenwerking met dienstverleners en en met het netwerk, sportclubs, scholen, huisartsen, politie etc.
  • Je onderhoudt het netwerk van relevante partners. Je geeft advies (of neemt tijdelijk procesregierol over) op verzoek bij complexe en-of stagnerende dossiers.
  • Operationele aansturing van de netwerkorganisatie.

Vereisten:
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als interventiespecialist / PGA specialist;
– Direct beschikbaar op 1 januari 2021;

Wenseisen:
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als interventiespecialist / PGA specialist in de afgelopen 5 jaar;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van aanjager op het gebied van re-integratie en participatie in de afgelopen 5 jaar;
– Aantoonbare kennis van- en werkervaring met iSamenleving van PinkRoccade, in het bijzonder met het opstellen van plannen van aanpak en het voeren van regie hierop;
– Minimaal 3 jaar ervaring als vertrouwenspersoon in de meest complexe dossiers zoals TopX, huiselijk geweld, traumatiek, etc..

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 18 december!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring