Accountmanager Omgevingsdiensten

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een accountmanager omgevingsdiensten. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur tot maart 2021, startdatum half september 2020. Er is mogelijk een optie tot verlenging, na einddatum opdracht.

De afdelingen Veiligheid en Handhaving (VH) en Stedelijke ontwikkeling (SO), onderdeel van het fysiek domein, werken voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer, bedienen 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners.

Grote opgaven zoals de Omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheidsopgave zorgen voor veranderingen op het snijvlak van bestuur, beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat betekent dit voor de taak, positie/rol en samenwerking tussen de gemeente en de omgevingsdienst? Binnen dit kader staan wij voor de uitdaging invulling te geven aan de doorontwikkeling van de relatie met de omgevingsdienst.

Bij de oprichting van de omgevingsdienst is veel gekeken naar de uitvoeringskant. In eerste instantie is alleen het verplichte takenpakket ingebracht en werd sporadisch op regiebasis expertise ingehuurd. In de loop der jaren is gebleken dat de Omgevingsdienst zich verder ontwikkelt als volledige adviseur en de gemeente steeds vaker terugvalt op haar expertise. Dit, samen met de eerder geschetste opgave, betekent dat er ook steeds meer en vaker “regie” gevoerd moet worden. Deze taak groeit autonoom mee. Bij de omgevingsdienst is de uitvoering de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd en uniform gemaakt. Echter zowel de gemeente als de omgevingsdienst zitten nu nog in de bedrijfsvoeringhoek. De volgende stap is dat plannen op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie vertaalt worden in de uitvoering. Daarin speelt de Omgevingsdienst een belangrijke rol.

Het is jou opdracht om deze taak zowel uitvoerend als strategisch verder vorm te geven. Als opdrachtgever ben je de brug tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (uitvoering). Deze omgevingsdienst voert namens de gemeente op vele terreinen vergunningverlenings-, toezichts en handhavingstaken uit. En adviseert op verschillende onderwerpen bij planontwikkeling en de verschillende opgaves. In deze veelzijdige rol ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het vaststellen van de (jaar)opdracht aan en het monitoren van de resultaten van de omgevingsdienst en de financiële vertaling ervan. Daarnaast draag je zorg voorde totstandkoming van uniform regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid, signaleer en beoordeel je politieke gevoeligheden en bereid je de bestuurders van beide gemeenten voor op vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van de omgevingsdienst.Tevens ben je verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering over risico- en aandachtsdossiers op gebied van milieu. Binnen het netwerk en het krachtenveld van de omgevingsdienst signaleer je belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en adviseer je over de gevolgen hiervan voor de gemeente. Deze taken vragen om een grote bestuurlijke sensitiviteit. Voor de interne organisatie ben je het eerste aanspreekpunt voor omgevingsdienst en door gebruik te maken van je interne netwerk zorg je dat vraagstukken integraal worden benaderd. Je draagt bij aan de optimalisatie van het opdrachtgeverschap en de voorbereiding van inwerkingtreding van de Omgevingswet en het in beeld brengen de implicaties hiervan voor de taken die bij de omgevingsdienst zijn belegd.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je hebt een afgeronde HBO Bachelor opleiding;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als accountmanager bij een gemeentelijke organisatie, omgevingsdienst of veiligheidsregio in de afgelopen 5 jaar.

Heb jij belangstelling voor deze opdracht en voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 28 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring