Adviseur administratieve sociaal domein

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Druten en Wijchen (standplaats Druten) zijn wij op zoek naar een adviseur administratieve sociaal domein. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Over het domein sociale leefomgeving

Het domein sociale leefomgeving is één van de vijf domeinen en bestaat uit 6 teams. Binnen het team WMO Jeugd en participatie is er een backoffice in de gemeente Druten en één in Wijchen. Met de ambtelijke fusie is gekozen om de beide backoffices vooralsnog niet te harmoniseren. Aan het proces van harmonisering wordt de komende jaren verder vorm en inhoud gegeven.

Voor de backoffice Druten zijn wij voor het team WMO, Jeugd en Participatie op zoek naar een adviseur administratieve organisatie. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratie op dit vakgebied.  Het team WMO jeugd en participatie in Druten bestaat uit  6 medewerkers WMO jeugd en Participatie en een medewerker terugvordering en verhaal.

Vanaf 1 januari 2020 hebben wij een tijdelijke opdracht voor een adviseur administratieve organisatie die zelfstandig werkzaamheden kan verrichten om de backoffice in Druten verder te professionaliseren. Binnen het team is behoefte aan een professional die structuur kan aanbrengen in de werkprocessen en de onderlinge samenwerking.

Verantwoordelijkheden

Als adviseur administratieve organisatie ben je verantwoordelijk voor: 

  • Je richt de administratie in op het brede terrein van sociale leefomgeving, je onderhoudt en beheert deze en je bent vraagbaak voor administratieve vraagstukken die spelen op het vakgebied;
  • Je draagt zorg voor het door ontwikkelen en verbeteren van de administratieve organisatie binnen het domein;
  • Je signaleert en volgt ontwikkelingen en vertaalt deze in voorstellen en adviseert over de doorontwikkeling en het verbeteren van de klantadministraties en werkprocessen;
  • Je vertaalt beleidsuitgangspunten Wmo, Jeugd en Participatiewet (en aanpalende regelingen) in concrete werkprocessen;
  • Je bewaakt de administratieve implementatie en uitvoering van besluiten (kwaliteit en voortgang), signaleert knelpunten, doet voorstellen tot bijstelling en neemt ook zelf beslissingen tot aanpassingen binnen het domein;
  • Je draagt bij aan een effectief en efficiënt verloop van administratieve processen tussen en binnen de front- en backoffice en je begeleidt het proces van verbetering van de onderlinge samenwerking;
  • Je neemt deel aan vakinhoudelijke interne en externe overlegorganen voor afstemming van de administratieve organisatie van de Wmo, Jeugd en Participatiewet en aanpalende regelingen;
  • Je onderhoudt intensieve contacten met het sociale wijkteam, regiogemeenten en overheidsinstanties (o.a. CBS, Inlichtingenbureau en SVB) en andere externe partners (zoals leveranciers, zorgaanbieders en werkbedrijf) over uit te voeren werken en om informatie uit te wisselen.

Wat wordt er gevraagd?

  • HBO werk- en denkniveau binnen het sociaal domein opgedaan (2017-2019);
  • Ervaring (2017-2019) opgedaan met het inrichten van de administratie op het brede terrein van de sociale leefomgeving en je hebt ervaring met het door ontwikkelen en verbeteren van een administratieve binnen het sociale domein.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 10 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring