Adviseur Bodem

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een adviseur bodem. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum medio juli 2020), er is een optie tot verlenging.

Adviseur Bodem
In Amsterdam West wordt een nieuwe woonwijk (Houthaven) gerealiseerd van 2.700 woningen. De wijk bestaat uit diverse wooneilanden die worden omringd door kademuren en verbonden door 15 bruggen. Het plangebied kent een rijke historie van verschillende bedrijfsmatige activiteiten waardoor de bodem lokaal ernstig verontreinigd is en ook geen homogeen uiterlijk heeft. De wijk wordt tevens gefaseerd gerealiseerd en is daardoor een bouwlogistieke opgave. Een uitdaging voor een adviseur bodem.

Werkzaamheden
De adviseur bodem is een spil in het web van alle bodemwerkzaamheden in het plangebied. Voor een deel van het plangebied is er een vigerend raamsaneringsplan. Naast een adviesrol verzorg je ook de aanvraag/vergunning bij het bevoegd gezag en houd je tijdens de uitvoering ook contact met hen.
Je werkt intensief samen met het projectteam en projectleider(s) en schakelt tussen bevoegd gezag, aannemer, ontwikkelaar (tevens zijn aannemer), projectteam en milieukundig begeleider. Door de veranderende bodemgesteldheid binnen het plangebied en de verscheidenheid aan de soort werkzaamheden moet je kunnen schakelen tussen de verschillende projecten maar tevens de samenhang van de grondstromen kunnen overzien.

 • Het coördineren, adviseren en begeleiden van verkennend en nader onderzoek en saneringstrajecten binnen het raamcontract hiervoor van de gemeente Amsterdam;
 • Het beoordelen van diverse rapporten, saneringsplannen, meldingen, dossiers, offertes en kostenramingen alsmede de administratieve afhandeling hiervan in de systemen;
 • Het schrijven van (beoordelings)rapporten ten behoeve van onze opdrachtgevers;
 • Het leveren van bijdrage aan planning- en control cyclus van onze dienst, unit alsmede team;
 • Het ondersteunen van technische projectleiders in de fase van voorbereiding en uitvoering
 • Aanvragen van vergunningen en meldingen gerelateerd an bodemsanering en/of grondverzet

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau
Het team WGM richt zich op specialistische vraagstukken op het gebied van water groen, milieu, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zuidas, Noord/Zuidlijn en IJburg tot aan een binnenstedelijke straat of kavel die wordt herontwikkeld. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Bodem, waar je samen met 7 andere specialisten op het gebied van bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, bodemsanering, ondergrondse obstakels en sloop integraal aan de ondergrond werkt.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau met als richting Milieu en/of civiele Techniek;
 • Je hebt kennis van bodemsanerings- en algemene uitvoeringstechnieken;
 • Je hebt kennis van opstellen van kostenramingen en beheersen daarvan;
 • Je hebt kennis van de Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit. De relevante kennis is aanwezig en toegepast in de afgelopen 3 jaar;
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met integrale (o.a. bodemsanering, herontwikkeling, sloop, infra, natuur) projecten waarbij het bodemaspect een primaire rol speelt;
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met ruimtelijke ontwikkelingen in historisch Amsterdam waarbij meerdere saneringen gelijktijdig door verschillende marktpartijen zijn/worden uitgevoerd;
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het opstellen van saneringsplannen e.d.;

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk vóór 22 juni 2020 tegemoet.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring