Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een adviseur geluid en luchtkwaliteit. Het betreft een functie voor 16 tot 24 uur per week, voor de duur van 12 maanden, startdatum z.s.m. Na einddatum opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging.

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit vier teams: team Stedelijk beleid, team Ruimtelijk beleid, team Grondzaken en team Projectmanagement.

Het team Ruimtelijk Beleid
Het team Ruimtelijk Beleid is samen met het team Stedelijk Beleid verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de directie Stad. Binnen dit team werken de disciplines Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Landschap, Stadsecologie, Erfgoed & Architectuur (secretariaat stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit) en Geluid & Luchtkwaliteit.

Het team heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en het tot stand komen van de Omgevingsvisie en een Omgevingsplan en draagt daarnaast bij aan de realisatie van concrete projecten. Het team draagt zorg voor het opstellen en bewaken van een integrale visie op de ruimtelijke kwaliteit van de stad en haar omgeving (bebouwd en onbebouwd). Zij integreert daarbij ambities vanuit het team Stedelijk Beleid en geeft richting aan de gewenste ruimtelijk fysieke omgeving van de stad. Het team draagt zorg voor de vertaling van beleid vanuit hogere overheden naar lokaal beleid en legt het beleid vast in bestemmingsplannen. Daarnaast heeft het team een belangrijke rol bij de advisering over en begeleiding van (bestemmings)plannen van derden, in samenwerking met de afdeling VVH (Vergunningen).

Opdracht
Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Ten behoeve van voornamelijk deze reguliere werkzaamheden (projecten en planbegeleiding) zijn wij op zoek naar een Adviseur Geluid & Luchtkwaliteit. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit de begeleiding van en advisering voor ruimtelijke procedures voor initiatieven van de gemeente of van andere initiatiefnemers.

Belangrijke werkzaamheden hierbij zijn:

 • Beoordeling & advisering bestemmingsplannen, projecten, bouwplannen en verkeersplannen e.d. op het gebied van geluid en luchtkwaliteit;
 • Beoordeling ruimtelijke onderbouwingen, akoestische onderzoeken (geluidbelasting op de gevel en gevelweringsonderzoeken) en luchtkwaliteitsonderzoeken;
 • Bepalen van de noodzaak van nader onderzoek op het gebied van geluid en luchtkwaliteit;
 • Zelf verrichten van (quickscan) onderzoeken met behulp van specifieke software (Geomilieu);
 • Het opstellen van hogere waarde besluiten geluid;
 • Vervullen van de rol van opdrachtgever voor specialistische onderzoeken op het beleidsterrein voor externe adviseurs;
 • Verstrekken van informatie op het vakgebied en het afhandelen van klachten;
 • Vertaling van adviezen in leesbare voorstellen en notities;
 • Adviseert het management en het bestuur;
 • Zorg dragen voor de bestuurlijke besluitvorming.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op het vlak van geluid & luchtkwaliteit op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur geluid & luchtkwaliteit in de afgelopen 8 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 4 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 23 oktober 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring