Adviseur Handhaving

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam (stadsdeel oost) zijn wij op zoek naar een adviseur handhaving. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van 6 maanden, na einddatum opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging. Startdatum van de opdracht is zo spoedig als mogelijk.

Functieomschrijving
Ben jij een allround adviseur handhaving op het gebied van bouw- milieu-, nautisch en horecarecht?  Durf jij de uitdaging aan te gaan om gericht toezicht te  houden en handhaven, met slimme methoden en in samenwerking met anderen? Dan pas jij in ons team!

Werkzaamheden
Als adviseur handhaving controleer en adviseer je op naleving van wet- en regelgeving (o.a. Wabo, Bouwbesluit 2012, Drank- en Horecawet, etc.) en voer je de regie op de aanpak van eigen dossiers. Daarnaast beoordeel je de relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit en neem je zonodig initiatieven dan wel maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties (zoals legalisatieonderzoeken, intrekken vergunningen of ontheffingen, preventieve handhavingsbesluiten etc). De adviseur handhaving is tevens belast met het opstellen van adviezen voor de portefeuillehouders en management, stelt beschikkingen op en behandelt ingekomen zienswijzen en vertegenwoordigt het bestuur bij bezwaarprocedures.

Naast deze taken volg je vakinhoudelijke ontwikkelingen en vertaal je deze in beleidsuitgangspunten en procedures en implementeert dit in de afdeling,

In de uitvoering van handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines. Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw. Je voert gesprekken met diverse partijen over bestuurlijke handhavingsaangelegenheden in o.a. conflictsituaties.

Ook lever je input en neem je deel aan stedelijke overleggen over ontwikkelingen, processen of lopende dossiers.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De taakvelden van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving zijn  divers; er wordt toezicht gehouden en gehandhaafd op de geldende bouw-, milieu- en nautische wet- en regelgeving.

We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht binnen de afdeling. Er zijn 3 (gebieds)teams, welke allen bestaan uit een aantal bouwinspecteurs, een nautisch inspecteur, een milieu-inspecteur en een aantal juridisch handhavers.

Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Wat wordt er gevraagd?

  • in het bezit van een erkende wo diploma, richting Rechten;
  • Afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur handhaving/ jurist omgevingsrecht/ handhavingsjurist bij een gemeentelijke organisatie;
  • Kennis en ervaring van bestuursrecht, Wabo, Activiteitenbesluit, Drank- en Horecawet,  bestemmingsplannen en APV.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 24 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring