Adviseur Inkoop

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een adviseur inkoop. Het betreft een functie voor 28 – 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

De opdrachtgever van deze uitvraag is het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IB).
Er wordt een adviseur gezocht die zorg kan dragen voor werkzaamheden die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de het contract Vernieuwingsopgave kademuren. Het gaat hier specifiek om een contract waarbij intensieve samenwerking wordt gezocht met de markt. Tijdens de voorbereiding adviseert de contractmanager het projectteam op het gebied van een samenwerkingsovereenkomst met de markt. Tevens produceert de adviseur de daarbij benodigde documenten en contractstukken. De contractadviseur ziet tijdens de uitvoering van het contract (samenwerkingsovereenkomst) in de rol van coördinator toe op de juiste uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Dit zal de contractadviseur samendoen met de strategisch contractmanager van de vernieuwingsopgave Kademuren.

Projectscope
Voor het project vernieuwingsopgave Kademuren zoekt de gemeente Amsterdam naar externe samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners moeten de gemeente ondersteunen in het realiseren van de vernieuwingsopgave. Meer informatie over deze vernieuwingsopgave is te vinden op: www.amsterdam.nl/projecten/kademuren.

Samenwerkingsvorm CO-Making
Om deze vernieuwingsopgave te realiseren past de gemeente Amsterdam een intensieve samenwerkingsvorm toe. Deze samenwerkingsvorm is gebaseerd op Co-Making. Deze samenwerkingsvorm kenmerkt zich door een langjarige, intensieve samenwerking waarbij partijen samen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Uitgangspunt is hierbij dat partijen wederzijds zakelijk voordeel hebben van de samenwerking. Er zullen drie contractpartijen geselecteerd worden voor deze opgave.
Het contract is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met drie contractpartijen. Afspraken over de samenwerking binnen deze SOK worden in het eerste jaar deels ingevuld met de contractpartijen. Hierin speelt de contractadviseur een grote rol. Naast het ondersteunen bij de SOK, is de inkoopadviseur ook verantwoordelijk voor het opstellen van (kleinere) contracten en inkoopstukken. Hier kan gedacht worden aan onderzoeken, walkasten of aanvullende diensten.

De inkoopadviseur voert onder andere deze inkooptrajecten uit en zal zorgdragen voor het aansturen van een contractteam en het deelnemen aan het strategisch overleg. De opdrachtgever zoekt een inkoopadviseur die onder meer voor de hiervoor benoemde inkooptrajecten de aanbesteding voorbereiden, uitvoeren en het na gunning volgende contractmanagement implementeren in de staande organisatie. O.a. de onderstaande activiteiten en producten maken onderdeel uit van de gevraagde opdracht en kunnen plaats vinden en worden gevraagd te realiseren door opdrachtnemer gedurende de periode dat inkoopondersteuning nodig is:
– Opstellen inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering over Beste Prijs, Kwaliteit Verhouding (BPKV) uitvragen;
-Advisering met betrekking tot UAV, UAV-GC contractvormen en andere vormen van aanbesteden;
– Opstellen contractstukken (exclusief technische inhoud/vakinhoudelijke kennis (PvE);
– Opstellen contractstukken (inclusief technische inhoud/vakinhoudelijke kennis (PvE);
– Opstellen contractmanagementplan;
– Procesbegeleiding aanbesteding (exclusief technische inhoud);
– Procesbegeleiding aanbesteding (inclusief technische inhoud);
– Procesbegeleiding beoordeling van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI);
– Opstellen gunningsadvies;
– Opstellen brieven gunningsbeslissing en opdrachtbrief;
– Voeren van afwijzings- en toelichtingsgesprekken met inschrijvers;
– Ondersteunen van juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
– Afwikkelen van klachtenprocedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
– Aansturen van contractteam van rond de vier persoenen;
– Deelnemen aan het strategisch overleg van het project vernieuwingsopgave Kademuren.

Eventueel vervolgopdracht
In eerste instantie betreft de opdracht het voorbereiden en uitvoeren van diverse inkooptrajecten binnen fysiek domein. Indien de opdracht naar tevredenheid wordt uitgevoerd is het mogelijk dat de inkoopadviseur wordt gevraagd bij te dragen aan mogelijke andere inkooptrajecten.

Voorkomen van belangenverstrengeling
Voor een mogelijk vervolgtraject geldt voor de inkoopadviseur het volgende:
De aanbesteder kan een inschrijver van (verdere) deelname aan de aanbestedingsprocedure uitsluiten, als deze aan de zijde van de aanbesteder betrokken is, of is geweest, bij de voorbereiding van de aanbesteding, dan wel die inschrijver zich in verband met de aanbesteding bedient van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere (rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn geweest. Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de onderneming van de inschrijver een dergelijke betrokkenheid hebben of hadden
De aanbesteder zal een inschrijver niet uitsluiten als die inschrijver aantoont dat onder de omstandigheden van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet is of wordt belemmerd. Een van de manieren om dit aan te tonen is het opstellen van een belangenbeschermingsplan.

Indien ondanks de goedkeuring van het belangenbeschermingsplan door de gemeente Amsterdam, alsnog in het kader van belangenverstrengeling door een concurrerende inschrijver bezwaar wordt gemaakt tegen de betrokkenheid van een inschrijver, en dit wordt door de rechter toegewezen, dan heeft de onderneming die betrokken was bij de voorbereiding van een project of inkooptraject, geen recht op schadevergoeding.

Een inschrijver die in strijd handelt met wat afgesproken is in het belangenbeschermingsplan of gelijkwaardige verklaring waarmee is getracht aan te tonen dat de mededinging door de inschrijver niet is of wordt belemmerd, begaat een ernstige beroepsfout en zal als gevolg daarvan worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De opdrachtgever(s)
De inkoopadviseur werkt onder leiding en toezicht bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Het projectteam bij de opdrachtgever bestaat uit een IPM team met daarin onder andere een contractteam waar de inkoopadviseur onderdeel van uit zou gaan maken.

Wat wordt er gevraagd?

• HBO/WO-studie afgerond, dan wel HBO/WO-niveau op basis van minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de begeleiding van minimaal vier meervoudig en/of Europese aanbestedingstrajecten). Deze ervaring moet zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar en als inkoopadviseur in de GWW.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 16 maart 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring