Adviseur Omgevingsrecht

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een adviseur omgevingsrecht. Het betreft een opdracht voor 36 uur per week, voor de duur van eind mei 2021 t/m eind januari 2022. De opdracht kan na einddatum worden verlengd.

Wat ga je doen?

Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

Als Adviseur Omgevingsrecht ga je aan de slag met uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke ordeningsprocedures. Naast kennis van – en ervaring met de huidige wet- en regelgeving ben je natuurlijk ook al goed op de hoogte van de Omgevingswet. Van jou als gedreven RO-adviseur verwachten wij dat je zowel zelfstandig als ook in teamverband initiatiefnemers, collega’s en onze besturen kunt adviseren over vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer staan de komende tijd voor diverse kleine én grote opgaven zoals gebiedstransformaties, ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen en uitlegwijken, maar ook binnenstedelijke vernieuwingen. De vraag naar woningen is en blijft ook in onze gemeenten groot. Het groene karakter van de gemeenten wordt gewaardeerd, het voorzieningenniveau is hoog, Schiphol geeft serieuze overlast, maar zorgt ook voor werk en bereikbaarheid. In dit krachtenveld waar de belangen soms ver uiteen lopen kom jij optimaal tot je recht. Je werkt mee in projectteams voor ruimtelijke ontwikkelingen, adviseert projectmanagers en werkt samen met andere (beleids)adviseurs aan de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van nieuw beleid.

Jouw belangrijkste taken zijn:

  • Het opstellen van de toelichting en regels van bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen.
  • Het voeren van overleg met en het adviseren van projectmanagers en andere medewerkers, wethouder(s), belanghebbenden en externe instanties.
  • Het inbrengen van juridische en ruimtelijke ordeningskennis en het geven van deskundige adviezen in relatie tot wetgeving en het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening.
  • Het adviseren en integraal behandelen van verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in vastgesteld beleid (c.q. bestemmingsplannen).
  • Het procesmatig begeleiden van de totstandkoming van bouwplannen.
  • Het coördineren en adviseren van de vergunningaanvragen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde (bachelor) HBO opleiding in de richting van bestuursrecht/omgevingsrecht of planologie/sociale geografie;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring met het adviseren van management en bestuur over complexe vraagstukken in het kader van omgevingsrecht in de afgelopen 5 jaar;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als Adviseur omgevingsrecht bij een 100.000+ gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 30 april a.s.

Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring