Adviseur onderwijshuisvesting

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een adviseur onderwijshuisvesting. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot eind januari 2021 (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

De afdelingen Vastgoed en Projecten en Advies zijn met ingang van 1 april 2020 samengevoegd in de afdeling Projecten en Advies. Binnen deze afdeling is het team Vastgoed verantwoordelijk voor het economisch, juridisch en technisch beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Onze organisatie werkt voor twee gemeentelijke besturen, nl. voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Het team Vastgoed vervult in hoofdlijnen de volgende taken:
a. huisvesten van de gemeentelijke organisatie en onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallende instellingen;
b. verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting;
c. verhuur van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens;
d. verhuur van standplaatsen voor ambulante handel;
e. beheer van het gemeentelijk onroerend goed;
f.  bouw- en installatietechnische advisering van enkele schoolbesturen en huurders.

De interim functie voor deze medewerker valt onder het team Vastgoed, dat uit tweeëntwintig medewerkers bestaat.

De werktijden van de medewerkers van het team Vastgoed komen overeen met normale kantoortijden en bedragen in principe maximaal 36 uur per week. Sporadisch wordt ook buiten de kantoortijden gewerkt. De bestuurlijke component (denk aan het opstellen en in procedure brengen van college- en raadsvoorstellen) is voor deze functie opportuun.
In zijn flexibele schil doet het team Vastgoed met name beroep op inhuur van medewerkers en in mindere mate op uitbesteding. Ingehuurde medewerkers verlenen de ondersteuning in het reguliere werkproces (bijvoorbeeld in pieksituaties of bij langdurige vervanging). Bij uitbesteding zal de medewerker op projectbasis worden ingezet (binnen een specifiek project).

Het betreft een tijdelijke klus omdat, door significante toename van extra opdrachten, de aanwezige capaciteit te klein is voor het huidige werkaanbod.

Wij zoeken een Adviseur Onderwijshuisvesting met ruime ervaring in het adviseren van het  bestuur van een gemeentelijke organisatie.

Werkzaamheden:
De Adviseur Onderwijshuisvesting heeft de volgende werkzaamheden tot zijn/haar taak:

 • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Belangrijk hierbij is de speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;
 • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) deel 2 voor de periode 2025 – 2030;
 • Ondersteunen in de uitwerking van het IHP deel 1 voor de periode 2020-2024;
 • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting;
 • Het opstellen van adviezen naar het management en directie;
 • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
 • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners;
 • In voorkomend geval het ondersteunen van de collega adviseur onderwijshuisvesting;
 • Rapporteren over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten met de collega adviseur onderwijshuisvesting en teamleider Vastgoed;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding;
 • minimaal 5 jaar werkervaring met advisering op het gebied van onderwijshuisvesting, opgedaan in de afgelopen 7 jaar;
 • kennis van de wet- en regelgeving omtrent Primair en Voortgezet Onderwijs en specifiek.

 

Voldoe je aan het profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan vóór vrijdag 10 juli a.s.