Adviseur openbare orde en veiligheid (OOV)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor gemeente Soest zijn wij op zoek naar een Adviseur openbare orde en veiligheid (OOV). Het betreft een functie voor 24 uur voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

 

Opdracht:
Als adviseur openbare orde en veiligheid (OOV’er) zet je je in voor de veiligheid van de inwoners, ondernemers en organisaties in Soest. Hierbij richt jij je op de sociale veiligheidskant, omdat de fysieke veiligheid al bij je collega-adviseur crisisbeheersing is belegd.

De functie richt zich onder andere op het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Daarbij is, in samenwerking met de 4 andere gemeenten van het basisteam, net een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld, waarbij de focus bij het thema ondermijning ligt op bedrijventerreinen. Ook de aanpak van mensenhandel is een speerpunt in het IVP. Voor beide onderwerpen moeten nog (tweejaarlijkse) uitwerkingsprogramma’s worden opgesteld. De gemeente Soest is samen met Baarn binnen het basisteam BES verantwoordelijk voor het taakaccent ondermijning in het IVP.

Je bent voorzitter van het lokale ondermijningsoverleg. Daarnaast ben je gemeentelijk regisseur bij RIEC-casuïstiek. Ook vertegenwoordig je de gemeente in regionale overleggen op het gebied van ondermijning (AVO driehoek BES en mogelijk AVO DVC). Met betrekking tot mensenhandel ben je de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. Je brengt het onderwerp onder de aandacht bij medewerkers, inwoners en ketenpartners, verzamelt signalen en coördineert eventueel interventies. Samen met het team Handhaving heb je het onderwerp ‘veiligheid bij de horeca’ onder je hoede. Er moet een nieuw horeca-convenant worden afgesloten met Koninklijke Horeca Nederland, dat vooral ziet op de sluitingstijden. Een belangrijke taak ligt er bij jou om de samenwerking tussen gemeente en ketenpartners als politie en jongerenwerk te stroomlijnen. Op dit moment is niet bij iedereen duidelijk wat er van elkaar verwacht wordt en kan worden. Deze wensen moeten worden geïnventariseerd en er moeten onderlinge werkafspraken worden vastgelegd die iedereen onderschrijft.

Verder ben je de belangrijkste adviseur van de burgemeester met betrekking tot het inzetten van zijn bestuurlijke bevoegdheden op het gebied van de openbare orde. Dit geldt voor de bevoegdheden uit de APV, maar ook voor de bevoegdheden van de Gemeentewet. Je draait mee in een periodiek bereikbaarheidspiket, van ongeveer één week per maand.

Vereisten:

1. Aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker OOV binnen een gemeentelijke instelling;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten):


  1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsmedewerker OOV binnen minimaal 2 verschillende gemeentelijke instellingen (40 punten);
    4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker binnen OOV (30 punten);
    5.  Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van OOV (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting, de diverse partners dienen in het cv benoemd te worden) (20 punten);
    6. Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief verlengingen (10 punten).

 

Waar werken ze aan in Soest:
Werken voor de gemeente betekent werken voor hun 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen ze de samenleving op allerlei gebieden. Zij werken aan de leefbaarheid van hun gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken ze o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden ze zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en ze stimuleren sporten met verschillende projecten.

 

Dit zijn zij:
Ze vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Hun doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan hun medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan hun inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen ze volgens hun drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren ze van de dingen die ze doen en van hun omgeving.

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór vrijdag 13 oktober!

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact op met Yvonne Loocks, telefonisch 075 – 6151045.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring