Adviseur Openbare Orde & Veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Nijkerk zijn wij op zoek naar een Adviseur Openbare Orde & Veiligheid. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

De opdracht:
Als ervaren en zelfstandig werkend oov-adviseur ben je aanspreekpunt voor de teammanager Veiligheid, directie, het college en collega’s. Je hebt kennis en ervaring met de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, zorg en veiligheid, crisisbeheersing en ondermijning.

Je speelt een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling en bent hierin (mede)verantwoordelijk voor het actualiseren, opstellen en evalueren van beleid. Een voorbeeld hiervan is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) dat eind 2022 afloopt. Dit vraagt om een evaluatie en het opstellen van een nieuw IVP dat in samenwerking met een aantal omliggende gemeenten en veiligheidspartners tot stand komt. Met jouw persoonlijkheid en communicatiestijl creëer je draagvlak en weet je mensen te motiveren bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. Jouw uitstekende schriftelijke vaardigheden zijn hierbij vanzelfsprekend.

Je zorgt voor procesbewaking en voert regie op de samenhang van maatregelen, instrumenten en flankerend beleid. Dit betekent onder andere dat je proactief adviseert over een actueel en aansluitende Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook weet je sturing te geven aan een projectmatige aanpak bij een wijk- of gebiedsgerichte aanpak en kunt hierbij omgaan met verschillende en soms tegengestelde belangen.

Je informeert en adviseert de gemeenteraad, het bestuur en de ambtelijke organisatie over actuele veiligheidsthema’s, waarbij de burgemeester veelal de primaire portefeuillehouder is. Dit doe je op een proactieve en gedegen wijze, waarbij je zacht op de relatie en stevig op de inhoud bent. Het dynamische vakgebied veiligheid speelt zich ook weleens af buiten kantooruren. Dit betekent dat je ook dan bereikbaar bent en de burgemeester adviseert bij de uitvoering van zijn bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je wordt ingezet binnen de crisisorganisatie met daarbij behorende piketdiensten.

Je werkt in een klein en hecht team dat volop in ontwikkeling is. Op dit moment zijn er ook een aantal uitdagingen in het team die op korte termijn een oplossing behoeven. Dit vraagt van jou dat je op een proactieve manier meedenkt, knelpunten signaleert en bespreekbaar maakt.

Organisatie:
Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van de samenleving bij! Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn ze Nijkerk. Een dynamische gemeente met 43.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Als gemeente faciliteren ze initiatieven vanuit de samenleving en zoeken ze de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij hen, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Team Veiligheid:
Veiligheid is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de overheid. Gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben een cruciale rol als het gaat om veiligheid. Gemeente Nijkerk heeft hierin een regierol en werkt hierbij op een integrale wijze samen met diverse regiogemeenten, veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. Team Veiligheid draagt hieraan bij vanuit de drie clusters, te weten: Handhaving openbare ruimte & leefbaarheid, Vergunningen Evenementen, Horeca & Veiligheid en tot slot het cluster Openbare Orde & Veiligheid.

Cluster Openbare Orde & Veiligheid (OOV):
Het cluster OOV geeft invulling aan de regierol van de gemeente bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en houdt zich bezig met diverse complexe maatschappelijke processen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Onderwerpen die prioriteit hebben zijn bijvoorbeeld de aanpak van overlast in wijken en buurten, zorg & veiligheid, de vernieuwing van het werkproces crisisbeheersing en de integrale aanpak ondermijning. Belangrijke taken van een adviseur binnen OOV zijn beleidsontwikkeling, procesbewaking en regie, beleidsevaluatie, advisering over bestaande regelgeving en netwerken. De algemene rol van de oov-adviseur wordt aangevuld met een specifiek aandachtsveld zoals crisisbeheersing of zorg & veiligheid.

Functie-eisen:
1. Een afgeronde opleiding minimaal hbo niveau;

Wens-eisen:
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als adviseur Openbare Orde & Veiligheid of soortgelijke functie bij een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare kennis en ervaring in een (bestuurlijk) adviserende rol binnen het veiligheidsdomein met beleidsontwikkeling en – evaluatie;
4. Je hebt ervaring met integrale samenwerking in multidisciplinaire teams, het werken in een complexe omgeving en het verbinden van diverse belangen;
5. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het werkproces van de crisisorganisatie;
6. Je kunt 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn voor onverwachte en spoedeisende casuïstiek vanuit je rol als oov-adviseur en vanwege een mogelijk piketrol en de crisisorganisatie.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 september!

 

Bij vragen kan je contact opnemen Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045 of mail naar Yvonne@dumoljobs.nl.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring