Adviseur / Projectleider Beveiligingstechniek

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een adviseur / projectleider Beveiligingstechniek. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van negen maanden, met optie tot verlenging.

De Adviseur / Projectleider valt onder de afdeling Vastgoed; het team bouwzaken is verantwoordelijk voor het bouwmanagement van de eigen gebouwen (her/verbouw en nieuwbouw). De sectie bouwzaken, onderdeel van Vastgoed, bestaat uit een team van vijftien medewerkers.

 • Zij realiseren gemeentelijke nieuwbouw- en verbouwprojecten (inclusief de gebouw gebonden technische installaties) voor Opdrachtgever, zoals scholen, wijkcentra, sportaccommodaties, cultuurgebouwen, bedrijf- en dienstgebouwen;
 • Daarnaast behoort tot hun taak het technisch beheren van deze gebouwen;
 • Zij geven advies en ondersteuning met betrekking tot bouw- en installatietechnische aspecten voor het aanvragen van raadskredieten;
 • De sectie adviseert tevens over de huisvesting van gemeentelijke diensten en onderdelen daarvan, uitmondend in programma’s van eisen, renovaties- en verbouw- of nieuwbouwplannen;
 • Andere belangrijke taken zijn de advisering op het gebied van energiebeleid, duurzaamheid en het opstellen van onderhoud programma’s.

Wij zoeken een adviseur / projectleider met ruime ervaring in de realisatie en het onderhoud van gebouw gebonden beveiligingsinstallaties van maatschappelijk vastgoed of gelijkwaardige gebouwen. Het betreft een tijdelijke klus, omdat door significante toename van extra opdrachten, de aanwezige capaciteit te klein is voor het huidige werkaanbod.

De adviseur / projectleider 
heeft tot taak het realiseren van gebouw gebonden beveiligingsinstallaties vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering en inbedrijfstelling.
Tevens maak het mede vervaardigen van de aanbestedingsstukken en contractstukken voor de aanbesteding van een meerjarige onderhoudsovereenkomst voor diverse beveiligingsinstallaties onderdeel uit van de werkzaamheden.

De genoemde beveiligingsinstallaties kunnen onder meer zijn:

 • Inbraakmeldsystemen;
 • Toegangscontrolesystemen;
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
 • Camera installaties.

De werkzaamheden worden zelfstandig en op projectmatige basis uitgevoerd. De adviseur /projectleider:

 • Stelt vanuit de initiatiefase een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd;
 • Vervaardigt eventueel gefaseerd (VO/DO/bestek) de diverse ontwerpdocumenten en aanbesteding-stukken;
 • Voorziet gedurende de diverse fases van het project in projectbegrotingen;
 • Coördineert in samenspraak met betrokken collega’s de aanbesteding van de werkzaamheden;
 • Adviseert over en naar aanleiding van de aanbesteding van werkzaamheden;
 • Stelt een gunningsadvies op;
 • Bewaakt na gunning de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • Rapporteert over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten;
 • Is gedurende het project verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en samenwerking;
 • Adviseert c.q. beslist over eventuele bijsturing in het proces;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden werken.

De werktijden van medewerkers van het team bouwzaken komen overeen met normale kantoortijden en bedragen in principe maximaal 36 uur per week. I.v.m. de variatie van fases binnen de projecten kunnen de uren per week variëren. Sporadisch wordt ook buiten de kantoortijden gewerkt. De bestuurlijke component (denk aan het opstellen en in procedure brengen van college- en raadsvoorstellen) komt slechts in enkele gevallen voor.

Wat wordt er gevraagd?

 • bezit van een RSE certificering (register security expert);
 • afgeronde opleiding projectmanagement Prince 2;
 • werkervaring met het adviseren van beveiligingsinstallaties van cultuurgebouwen, opgedaan in de afgelopen 3 jaar.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 maart 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring