Adviseur – Projectleider jeugd

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een adviseur – projectleider jeugd. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Stadsdeel Nieuw-West is opzoek naar een adviseur- met een tweede profiel projectleider –  jeugd met een hoofdtaak op Pedagogische Allianties (PA). Hij of zij is op dit terrein verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe contacten, de inhoudelijke advisering en alle taken die hierbij horen met betrekking tot het subsidieproces.

In stadsdeel Nieuw-West zijn, verspreid over het stadsdeel, momenteel acht pedagogische allianties actief. Het doel van de Pedagogische Alliantie is een betere pedagogische inbedding van kinderen in de wijken. De inzet is gericht op verantwoord pedagogisch handelen in een wijk rondom een drie- viertal scholen en hun sociale partners, door onderlinge afstemming. Daarbij wil het stadsdeel m.n. ook de openbare ruimte verstevigen bij het opvoeden van onze kinderen. Professionals, vrijwilligers, sport en verenigingsleven, straten en winkels worden nadrukkelijk gevraagd mee te doen.

Alle scholen kunnen meedoen of worden gezocht mee te gaan in de ontwikkeling.
De gezamenlijke scholen vragen hiervoor jaarlijks subsidie aan. Hiermee ondersteunt een externe partij bij het bewerkstelligen van de onderlinge verbinding en vervolgens met het maken van de uitvoeringsplannen. Dit plan is afhankelijk van de behoefte van de school en de gezamenlijke vraagstukken in de wijk.

De beoogde adviseur-projectleider pedagogische allianties zorgt in samenwerking met de collega’s in het team voor een goed en samenhangend verloop van het (subsidie)proces, zorgt voor de organisatorische vormgeving en de afstemming met de externe partij en de scholen, die in de ontwikkeling een regiefunctie vervullen. Ook de voortgang van bestaande allianties behoeft doorlopend de aandacht.

Daarnaast heeft deze adviseur  de verantwoordelijkheid voor het dossier mentoraten, en daarmee voor de contacten met de partners in het stadsdeel, de collega’s bij het stadsdeel en gemeente breed, de afhandeling van de subsidies en de inhoudelijke ontwikkeling. Over beide dossiers zal deze adviseur-projectleider ook bestuurlijk verantwoording afleggen.

Werkzaamheden
–    Planning richting en inhoudelijk contact met schooldirecties, onderwijsteams en mogelijke wijkpartners;
–  Leggen van inhoudelijke contacten met organisaties/externe partners en andere betrokkenen;
–  Zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen;
–  Organiseren van bijeenkomsten van de diverse overleggen in de wijk en deze inhoudelijk begeleiden en faciliteren;
–  Aanwezigheid op diverse platforms en overleggen i.r.t. de inhoud van de pedagogische allianties en mentoraten.
–  Samenwerking tussen de verschillende partners aanjagen en faciliteren;
–  Subsidieaanvragen in behandeling nemen, in samenwerking (met de indiener en collega’s ) beoordelen en waar nodig verder brengen in de realisatie;
–  De voortgang van het subsidieproces schriftelijk vastleggen;
–   Verantwoordelijk voor besteding en beheer van  subsidiebudget.

De opdrachtgever(s)
De Gebiedspool bestaat uit 3 teams en heeft ongeveer 60 vaste formatieplaatsen. Een van de teams is Basisvoorzieningen: Dit team draagt zorg voor de leverantie én de innovatie van de Sociale Basis in de gebieden. De voorzieningen bestrijken meerdere terreinen: sociaal, armoede, zorg, participatie en activering, dragende samenleving, jongeren, kunst en cultuur en sportstimulering. Subsidieverstrekking is hierin een belangrijk uitvoeringsmiddel.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht;
  • Je hebt kennis van pedagogische methodieken;
  • Je hebt affiniteit met het onderwijsveld en de actualiteit daarbinnen;
  • Je hebt 3 jaar relevante ervaring;
  • Je hebt ervaring om allianties en passende samenwerkingsverbanden op het domein jeugd tot stand te brengen;
  • Je weet in afstemming met collega’s en binnen gestelde kaders schooldirecteuren, ondernemers en welzijnsinstellingen te benaderen en tot allianties en activiteiten te komen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 20 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring