Adviseur (specialist) drugs

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een adviseur (specialist) drugs. Het betreft een functie voor 16-24 uur per week, voor de duur van 2 jaar (startdatum medio april 2021).

Functieomschrijving
Je bent expert op het gebied van drugscriminaliteit. Je maakt deel uit van het programmateam Weerbare Mensen, Weerbare Wijken – het programma drugs – bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Je hebt kennis van de wijze waarop de drugswereld in elkaar steekt, je kent en hebt kennis van de doelgroep, jonge mensen die verstrikt dreigen te raken of zijn geraakt in de georganiseerde drugscriminaliteit. Je hebt specialistische kennis van de verschillende activiteiten van de personen die in zich in deze wereld begeven, over de rollen die zij vervullen, de bijbehorende risico’s, dilemma’s en de werkende mechanismes. Je bent verantwoordelijk voor het betrekken van en onderhouden van contacten met ervaringsdeskundigen. Je onderhoudt een uitgebreid groot netwerk van ervaringsdeskundigen in de wereld van de drugshandel. De werkzaamheden die je verricht zien op het geven van advies, het (mede) ontwikkelen van interventies en het contact met de doelgroep. Je werkt als adviseur en specialist samen met de projectleiders en legt verantwoording af aan de programmamanager.

Advies
Je zet deze kennis en kunde in voor uiteenlopende activiteiten in het programma. Je adviseert zowel de beleidsmakers als de uitvoerende collega’s vanuit “de straat”, de belevingswereld van de doelgroep en de wijk die jij nadrukkelijk kent en als uitgangspunt neemt. Je voegt echt een andere invalshoek toe. Je bent aanspreekpunt en sparring partner voor regisseurs die kennis nodig hebben over de wereld van de drugscriminaliteit. Het invullen van een paar sessie in de vakontwikkeling voor regisseurs van personen in de AcVZ doelgroepen maakt hiervan onderdeel uit.

Interventies
Daarnaast gebruik je de kennis en kunde bij het (mede) ontwikkelen van interventies die bijdragen aan het veranderen van gedrag van de doelgroep, zowel middels drang en dwang als het bieden van perspectief. Een voorbeeld hiervan is het helpen ontwikkelen van een visie op de maatregel de Eervolle Uitweg, waarin wordt gekeken naar de wijze waarop gemotiveerde (jonge) personen die in de drugswereld verstrikt zijn geraakt hierbij kunnen worden gestimuleerd. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van een manifest waarin de andere kant van de drugshandel wordt belicht, of het ontwikkelen van aansprekende dagbesteding.

Contact met de doelgroep
Tot slot zet je kennis en kunde in, in het contact met de doelgroep. Door jouw kennis en expertise lukt het je om op een laagdrempelige manier contact te leggen met de doelgroep en wordt je vaak geaccepteerd. Je doet dit op aansprekende en uiteenlopende manieren. Het geven van straatcolleges over de drugswereld aan de doelgroep maakt hiervan onderdeel uit.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Wat wordt er gevraagd?

  • Een afgeronde HBO diploma op het gebied van veiligheid en zorg (bijvoorbeeld SJD, SPH, Veiligheidskunde);
  • Specialistische kennis van de wereld van de drugscriminaliteit waarbij kennis van de straatcultuur en bewezen ervaring van verbinden straatwereld en beleid en kennis van diverse wijken en groepsdynamica;
  • Minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van alle drie componenten van: casusregie, adviseurschap en werkervaring (uitvoerend) op risico groep van jeugd criminaliteit;
  • Ervaring met het samenwerken met regisseurs van de doelgroepen van het AcVZ;
  • Ervaring met het geven van colleges, zowel aan professionals als aan de doelgroep in de wereld van de drugscriminaliteit.

Bovenstaande criteria zijn harde criteria om voorgesteld te mogen worden bij de gemeente Amsterdam. Voldoe je aan dit profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 24 maart a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring