Adviseur Toerisme & Recreatie

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Provincie Gelderland (Arnhem) zijn wij op zoek naar een adviseur toerisme en recreatie. Het betreft een functie voor 24 uur per week, tot eind 2020, met optie tot verlenging.

Natuur, landschap en cultuur maken Gelderland uniek. Onze provincie trekt dan ook veel toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland. Toerisme en Recreatie is één van de thema’s die hoort bij de ambitie voor Natuur en Cultuur van de provincie Geldeland.

Met het thema Toerisme en Recreatie wil de provincie de bijzondere kwaliteiten van Gelderland zichtbaar en beleefbaar maken en versterken. Het gaat ons daarbij niet zozeer om het maximaliseren van het economisch potentieel maar om het benutten van kansen en kwaliteiten in evenwicht met waarden als natuur en leefbaarheid.

In 2020 voeren wij samen met partners de uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland 2020’ uit. ‘Beleef het in Gelderland’ richt zich op het vergroten van de kwaliteit en de kansen voor toeristen en Gelderlanders. Uit deze kwalitatieve koers vloeien drie sporen. De sporen vullen elkaar aan, zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod in de sector. De drie sporen behorend bij de kwalitatieve aanpak zijn als volgt.

 1. Bekendheid van het Gelders aanbod vergroten.
 2. Het aanbod verbeteren door in te spelen op de veranderende vraag. Denk aan verblijfsmogelijkheden en routes, aan kwaliteitsverbetering en innovatie, aan het aanbod in cultuur, erfgoed, sport, natuur, landschap, water en diverse festivals.
 3. Samenwerken aan nader te bepalen nationale en Gelderse thematische verhaallijnen, met productontwikkeling en arrangementen.

Je bent lid van het team dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het programma Toerisme & Recreatie (T&R). Het team T&R is in omvang bescheiden, maar niet in energie en ambitie. Bij de samenstelling zoeken wij gericht naar een combinatie van expertise vanuit de toeristisch-recreatieve sector en het werken als adviseur en/of eindverantwoordelijke in een regionale overheid. Je hebt dan ook ervaring met samenwerking en partnerschap met medeoverheden, sector en aanpalende terreinen. Dit vormt de kern van het werken aan Recreatief en Toeristisch Gelderland. Dat doen we deels in regionaal verband, met de Gelderse Streken, maar ook thematisch.

Omdat binnen het team je inhoudelijke aandachtsgebied promotie & marketing en kennis & onderzoek is, verwachten we dat je op deze terreinen specifieke en relevante kennis en ervaring hebt.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden die horen bij deze opdracht zijn:

 • Je bent een ervaren eindverantwoordelijke en/of adviseur, bekend op dit terrein, die op een stevige en heldere manier het provinciebestuur adviseert en vertegenwoordigt.
 • Je kent het werk van de provinciale organisatie van bij voorkeur binnenuit. Daarnaast zoeken we voor deze functie iemand die ook bekend is met en in de sector en daar meerjarige ervaring heeft op bestuurlijk of beleidsmatig niveau.
 • Op basis daarvan vertaal je de Koers voor recreatie en toerisme naar gedragen en haalbare plannen in samenspraak met relevante partijen. Hiervoor ontwikkel je voorstellen voor GS en informeer je PS.
 • Om tot uitvoering te komen vertaal je deze plannen en ontwikkeling naar (financiële) instrumenten.
 • Je zoekt en vindt de weg in het diverse en omvangrijke netwerk waarin je strategische kansen herkent en met belangrijke stakeholders tot samenwerking/partnerschap weet te komen.
 • Je werkt samen met al deze partijen naar uitvoerbare en gedragen plannen die volgend jaar al zichtbaar zijn. Je richt hiervoor processen in, zorgt voor (breed) draagvlak, ook financieel.
 • Je zorgt dat je overzicht hebt over de ontwikkelingen binnen de provincie (toerisme & recreatie, gebiedsopgaven, economie, ruimtelijke ordening, natuur) en daarbuiten, zowel provinciaal als nationaal.

Wat wordt er gevraagd?

 • minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Recreatie OF Toerisme OF Marketing;
 • minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2005 – 2020) in de toeristisch-recreatieve sector in een eindverantwoordelijke of adviseursrol, waarvan tenminste 5 jaar bij of voor een overheidsorganisatie of koepelorganisatie;
 • ervaring op het terrein van Promotie & Marketing EN Kennis & Onderzoek;
 • ervaring (opgedaan in de periode 2005-2020) met programmatisch werken (werken met programma’s) binnen een overheidsorganisatie of semi-overheidsorganisatie.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 4 februari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring