Adviseur Veiligheid (Crisisbeheersing)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een adviseur veiligheid (crisisbeheersing). Het betreft een functie voor 24-30 uur per week, voor de duur van drie maanden, met optie tot verlenging.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
In deze functie ga jij je bezighouden met de tijdelijke vervanging van de adviseur Crisisbeheersing. Samenwerking staat voor jou voorop. Je bent iemand die van aanpakken weet. Je hebt een verbindende instelling waarmee je mensen motiveert binnen én buiten de organisatie om hun bijdrage te leveren aan veiligheidsvraagstukken. Je adviseert de burgemeester en directie bij de uitvoering van hun bevoegdheden op het gebied van de Veiligheidsregio en Crisisbeheersing. Met je flexibele en proactieve werkhouding ben je in staat om moeiteloos te schakelen tussen uitvoering, beleid en bestuur. Voor de Veiligheidsregio lever je een bijdrage aan Bevolkingszorg en het Veiligheidsbureau van Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

  • Algemene taken op het gebied van Crisisbeheersing en Bevolkingszorg
  • Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van bevolkingszorg en crisisbeheersing en doet op basis daarvan voorstellen tot verbetering of aanpassing van het beleid. Daarnaast breng je consequenties voor de uitvoering in beeld.
  • In geval van incidenten/rampen/crisis ben je procesondersteuner in het gemeentelijk beleidsteam.

Specifiek op te leveren of in proces te brengen:

  • Raadsvoorstel Programmabegroting 2021 en Jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio G&V naar de gemeente toe. Raadsbehandeling 1 juli 2020
  • Raadsvoorstel gezamenlijk Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en Flevoland. Raadsbehandeling 1 juli 20202
  • Aanzet tot opstellen verdiepende analyse en professionaliseren crisisorganisatie gemeente Hilversum + plan van aanpak/ implementatieplan (OTO), Start maart, gereed eind mei.
  • Verder uitwerken plan van aanpak: integrale aanpak brandveiligheid en verminderd- en niet-zelfredzame personen. Start maart, gereed eind mei.

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor-niveau;
  • Werkervaring als adviseur openbare orde en veiligheid.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 25 februari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring