Adviseur water

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een adviseur water. Het betreft een functie voor 24/36 uur per week, voor de duur van negen maanden (aanvang medio mei 2020), met optie tot verlenging.

Het ingenieursbureau is integraal verantwoordelijk voor de verkenning, voorbereiding en uitvoering van projecten. Vanuit verschillende nieuwe investerings- en uitvoeringsprogramma’s en de aantrekkende gebieds-/projectontwikkelingen is er een langdurige vraag naar adviezen over grond- en oppervlakte water.

Er is behoefte aan specialistische kennis van water als onderdeel van de ordening van de ondergrond en het realiseren van de energietransitie in gebiedsontwikkeling en transformatie gebieden, zoals Hamerkwartier, Buiksloterham en IJburg Strandeiland.
De vacature wordt open gesteld in verband met vervanging van een collega i.v.m. zwangerschapsverlof. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij eerder hulp gebruiken van een ervaren hydroloog die mogelijk ook langer kan blijven werken, nadat het verlof ten einde komt en er nog voldoende werk is.

Werkzaamheden
Algemeen:
Als vakbekwame en zelfstandige waterspecialist speel je een belangrijke rol bij onze civieltechnische projecten. Je adviseert op het gebied van stedelijk water en grondwater. Je onderbouwt je advies met specialistische berekeningen, die variëren van een eenvoudige handberekening tot een uitgebreide gebiedsmodellering. Je taken omvatten het volgende:
Specifiek:

 • Als lid van multidisciplinaire projectteams (verschillende vakgebieden water, groen en milieu en, verschillende organisatieonderdelen) zelfstandig en proactief adviseren en rapporteren binnen integrale, complexe projecten over de onderwerpen grondwater, oppervlaktewater en hemelwaterafvoer.
 • In een vroegtijdige planfase inbrengen van kansen en maken van strategische keuzes vanuit het werkveld (geo)hydrologie voor de ontwikkeling van het plangebied/ gebiedsontwikkelingen, zodanig dat slimme koppelingen worden gemaakt en maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd.
 • Adviseren en rapporteren binnen bouwprojecten over de technische uitwerking en dimensionering van (grond)watermaatregelen zoals een drainagesysteem of een watergang, onderbouwd door (hydraulische) berekeningen.
 • Adviseren over geschikte locaties voor de watercompensatie voor de verhardingstoename van infrastructurele projecten.
 • Adviseren over water gerelateerde werkzaamheden in de uitvoeringsfase, zoals bronbemalingen inclusief hun invloed op de omgeving.
 • Uitvragen, uitzetten, begeleiden en evalueren van (grond)wateronderzoeken.
 • Aanvragen van watervergunningen.
 • Opstellen van watertoetsen als onderbouwing van (ruimtelijke) plannen;
 • GIS-werkzaamheden ten behoeve van de modelleringswerkzaamheden en notities (GIS en FME).
 • Grondwatermodellering (Microfem).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Het Ingenieursbureau: waarom bij ons?
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1200 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:
-bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners.
-elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en het project dagelijks zien vorderen.
Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden.

Het team Water, Groen en (leef) Milieu (WGM) richt zich op specialistische vraagstukken op het gebied van water groen, milieu, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zuidas, Noord/Zuidlijn en IJburg tot aan een binnenstedelijke straat of kavel die wordt herontwikkeld. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Water waar je samen met 10 andere specialisten integraal aan de onderwerpen grondwater, oppervlaktewater en hemelwaterafvoer werkt. Het totale team WGM bestaat uit iets meer dan 60 collega’s die allen integraal samenwerken en geregeld kennis delen van de nieuwste ontwikkelingen van eigen vakgebieden, zodat men op zoek kan gaan naar synergie binnen de vele diverse projecten.overheidsomgeving.

Wat wordt er gevraagd?

 • minimaal een opleiding in de (Geo)Hydrologie op HBO/WO-niveau;
 • minimaal 5 jaar ervaringmet modelleringswerkzaamheden met grondwatermodellen (Microfem) en andere watergerelateerde berekeningen;
 • ruime ervaring met complexe bemalingen;
 • ervaring met het beheersen van risico’s in projecten en je kunt anderen overtuigen van het belang van je vakgebied.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het profiel? Reageer dan vóór 21 april a.s.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring