Afdelingsmanager Sociaal Domein

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Afdelingsmanager Sociaal Domein. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De gemeente Hilversum is op zoek naar een innovatieve afdelingsmanager Sociaal Plein. In deze uitdagende functie stuur je zes teammanagers aan die allemaal actief zijn binnen de beleidsontwikkeling en uitvoering van het Sociaal Domein en heb je indirect een span of control van 150 medewerkers.  Je bent eindverantwoordelijk voor het aantal fte, budget en kwaliteit van de uitvoering van de afdeling. Als afdelingsmanager ga je aan de slag met het vormgeven aan de ingezette verandering binnen het Sociaal Domein. Je geeft op een coachende manier en inspirerende wijze leiding, je bent in staat om ruimte en richting te geven en zet anderen in hun kracht. Je stuurt via de teammanagers op kwaliteit van de interne en externe advisering. Je ontwikkelt en coacht de teammanagers en spreekt het zelf oplossend vermogen van hen aan. Je kunt als geen ander je coaching vaardigheden in zetten om advieskracht van de teammanagers te verhogen naar een strategisch niveau. Daarnaast ben je in staat om grenzen en kaders te stellen.

De gemeente Hilversum heeft de transitieperiode van de decentralisaties goed doorstaan. De taken zijn ingebed en inwoners ontvangen de zorg die nodig is. Maar de ambitie van het bestuur is groter. De gemeente streeft naar een integrale en gebiedsgerichte werkwijze. Het uitgangspunt is nadrukkelijk wat iemand wel kan en het bieden van de zorg en ondersteuning die past en verder helpt. Samen met de partners in de Sociale basis wordt gewerkt aan zoveel mogelijk normaliseren en demedicaliseren. Naast ambitie spelen ook de toenemende vraag en oplopende kosten een belangrijke rol. Hierdoor neemt de behoefte aan (over)zicht en sturing op de inhoud, de kwaliteit en de financiën binnen het Sociaal Domein toe.

Om hier sturing aan te geven hebben we ervoor gekozen om met behulp van het 7S model (+1) van McKinsey de bedrijfsvoeringsagenda op te stellen.  Doordat we beperkt werken door de maatregelen i.v.m. de Corona crisis hebben we dit proces nog niet volledig kunnen afronden. Met name de S-en die te maken hebben met de wat meer “zachte” kant van het model (Staff, Shared values etc.) moeten nog worden vormgegeven.

De focus binnen deze opdracht ligt op het door ontwikkelen en uitvoeren van deze bedrijfsvoeringsagenda voor het Sociaal Domein.

Als Afdelingsmanager ga je samen met het management,  medewerkers en omliggende adviserende functies binnen het Sociaal Domein deze agenda verder uitwerken en uitvoeren om in samenhang en betekenisvol de organisatie klaar te laten zijn voor de volgende fase van transformeren.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

  1. Verder uitwerken bedrijfsvoeringsagenda op basis van het 7S (+1) model van McKinsey
  2. Uitvoeren bedrijfsvoeringsagenda
  3. Coachen MT
  4. Aanspreekpunt College en Directie
  5. Aanspreekpunt voor de Adviesraad en de Cliëntenraad
  6. Voorzitter Klankbordgroep

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Werkervaring als manager binnen het sociaal domein.

Voldoe je aan het profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan vóór 5 juni 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring