Assistent en Senior Projectmanager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West zijn wij opzoek naar een Senior Assistent Projectmanager (16 uur) en een Assistent Projectmanager (24 uur). Het betreft een functie voor de duur van een jaar (aanvang begin januari 2020), met optie tot verlenging.

Geuzenveld: De stedelijke vernieuwing van Geuzenveld is aan het begin van deze eeuw van start gegaan. Deze grootschalige vernieuwing is met de vernieuwingsplannen van Buurt Ne9en en Geuzenveld-Zuid, die in het kader van Parkstad 2015 zijn opgesteld, al over de helft gevorderd. De ontwikkeling van Geuzenveld is sociaal en fysiek van aard. Deze wordt de komende jaren, als onderdeel van de Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten (B&W 14 maart 2017), in samenwerking met de corporaties en marktpartijen voortgezet. Binnen Geuzenveld wordt het komende jaar in projectteams gewerkt aan vijf fysieke deelprojecten.

Werkzaamheden

 • Je ondersteunt de verantwoordelijke projectmanagers bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten;
 • Je plant, organiseert en notuleert projectbijeenkomsten; maakt en bewaakt de daaruit voortvloeiende actielijsten;
 • Je maakt voortgangsverslagen, notities, rapportages en andere stukken;
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel/administratief/organisatorisch beheer van het project;
 • Je stelt in overleg met de managers integrale project- en werkbegrotingen op en bewaakt en beheerst de budgetten;
 • Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor;
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen, waaronder ook bewoners en ondernemers;
 • Je legt contacten en werkt samen met betrokken afdelingen en disciplines binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Specifiek voor de ervaren assistent-projectmanager geldt: je coacht de Assistent Projectmanager.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vorm geven.

Wat wordt er gevraagd?

Assistent projectmanager

 •  Als assistent projectmanager ben je in het bezit van een relevante WO opleiding;
 • Je geeft in maximaal 2 pagina’s aan, waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de functie;
 • Je hebt de affiniteit en aantoonbare ervaring met het ruimtelijk domein, met name met de stedelijk vernieuwing van een vergelijkbaar gebied;
 • Je hebt ervaring in de politiek-bestuurlijke context van Amsterdam;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met stedelijke vernieuwing in een naoorlogse stad;
 • Als assistent projectmanager heb je minimaal 1 jaar, max 2 jaar ervaring (excl. Stage) als assistent projectmanager.

Senior projectmanager

 • Als senior assistent projectmanager ben je in het bezit van een relevante HBO opleiding;
 • Je geeft in maximaal 2 pagina’s aan, waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de functie;
 • Je hebt de affiniteit en aantoonbare ervaring met het ruimtelijk domein, met name met de stedelijk vernieuwing van een vergelijkbaar gebied;
 • Als senior assistent projectmanager heb je aantoonbare affiniteit en ervaring met het ruimtelijk domein, vooral binnen de vernieuwing van een vergelijkbaar gebied;
 • Je hebt ervaring in de politiek-bestuurlijke context van Amsterdam;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met stedelijke vernieuwing in een naoorlogse stad;
 • Als senior assistent projectmanager heb je minimaal 7 jaar ervaring in projecten.

Heb jij belangstelling voor deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 22 november 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring