Assistent Projectmanagement

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een assistent projectmanager. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Je komt te werken binnen het Projectencentrum van Metro en Tram (MET PC) en wordt ingezet op 1 of meerdere projecten op de IPM rol van Assistent Projectmanager. Binnen het IPM kernteam ben je de rechterhand van de Projectmanager. Binnen projecten krijg je te maken met allerlei disciplines, zoals civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT, contract- en omgevingsmanagement of bouwkunde. Als assistent projectmanager organiseer en ontwikkel jij de kwaliteitsborging op productprocessen. Jij krijgt de neuzen dezelfde kant op en bewaakt de planning en het budget. En nooit verlies je stakeholders zoals Vervoerregio Amsterdam, de reizigers, en bewoners en bedrijven in de omgeving uit het oog. Niet voor niets onderhoud je nauw contact met de omgevingsmanager. Maar je werkt in het integraal projectmanagementteam ook samen met onder meer de contractmanager, technisch manager en manager projectbeheersing
Voor je eerste project wordt je vanuit MET PC ingezet op het project OV chipkaartpoortjes en stations camera systemen binnen het cluster Roze.

Werkzaamheden
Taken

 • Samen met de Projectmanager sturing geven aan het projectteam. O.a. middels het voorbereiden en vastleggen van het projectteamoverleg en het bijhouden, monitoren en najagen van acties.
 • (Mede) opstellen van projectmanagementdocumenten (o.a. projectplan, werkpakketbeschrijvingen, voortgangsrapportages (monitoring van onder meer budget, planning en scope) en uitvoeringsplan).
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken en bewaken dat het juiste bestuurlijke proces wordt gevolgd.
 • Bewaken van de integraliteit tussen project- en programmadoelstellingen, waarbij in procedures, plannen en processen aangesloten dient te worden op de programma-aanpak.
 • Tijdig signaleren en agenderen van issues binnen het projectkader ofmet de andere taakvelden die (mogelijk) leiden totoverschrijding van de toleranties van het projectkader.
 • In overleg met de projectmanager een nader te bepalen deel van de taken van de projectmanager overnemen en zelfstandig uitvoeren.
 • Creëren van optimale samenwerking binnen team en stakeholders

Verantwoordelijkheden

 • Conform de vastgestelde kaders mede uitvoering geven aan het projectplan en het behalen van de projectdoelstellingen.
 • Rapporteren en verantwoording afleggen aan de projectmanager.

Bevoegdheden

 • Uitbrengen gevraagd en ongevraagd advise.
 • Escaleren naar projectmanager.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro & Tram, Projectencentrum
Het is de ambitie van de Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Je wordt werkzaam voor het Projectencentrum van Metro en Tram. Binnen het Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal interessante projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de regio van de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-, vervangings- als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van metro en tram. Het Projectencentrum werkt met projectclusters die aangestuurd worden door IPM (integraal projectmanagement) Teams. Het Projectencentrum is nog volop in ontwikkeling. Dit vraagt iets van onze kandidaat. Vind je het leuk om mee te bouwen aan de regio rail organisatie dan ben jij onze nieuwe Technisch Manager. Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projecten vallen zijn:

• Realisatie Uithoornlijn;
• Ombouw Amstelveenlijn;
• Renovatie Oostlijn;
• Metrostation Sixhaven
• IJ-tram;
• Renovatie metrostation RAI.
• Zuidasdok
• Centraal Beheer Installaties
• Stationssystemen | Camera Toezicht Systemen
• OV chipkaart mid-life upgrade

Het betreft hier altijd projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Vervoersregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.
Betreffende projecten hebben daarbij ook altijd een groot financieel afbreukrisico gezien de lange looptijd, de omvang, de complexiteit en het multidisciplinaire karakter van de projecten. De projectbudgetten lopen uiteen van enkele miljoenen euro’s tot vele honderden miljoenen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde Technische WO opleiding met een duidelijk Engineering component;
 • Ervaring in organiseren bijeenkomsten.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 10 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring