Assistent Projectmanager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Assistent Projectmanager. Het betreft een functie voor 24-32 uur per week, voor een periode van een jaar, met optie tot verlenging.

Als assistent projectmanager werk je binnen een programma- of projectteam of een portfolio. Als team bepalen we samen wie het beste past bij welke opgave. Je kan ingezet worden bij onder andere een van de volgende opgaven:

 • Nieuwe Poort
  De Nieuwe Poort is een ontsluitingsknooppunt op een van de hoofd verkeersaders door Amersfoort, tussen het oude Centrum, bedrijventerrein De Isselt en de wijk Soesterkwartier. De toenemende verkeersdruk en de gebiedsontwikkeling rond de Nieuwe Poort zetten de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid onder druk.
  De Nieuwe Poort is één van de toonaangevende projecten van de gemeente. Wij werken aan een passende oplossing waarmee de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in dit gebied wordt verbeterd.
 • Portfolio’s openbare ruimte
  Binnen projectportfolio’s voeren wij, voor de inrichting en instandhouding van onze openbare ruimte, jaarlijks tientallen projecten uit. Deze projectenportfolio’s hebben betrekking op wegen, riolering en waterhuishouding, bruggen en tunnels en kademuren.

Doel van de functie De assistent-projectmanager is de rechterhand van de (senior) projectmanagers en ondersteunt de (senior) projectmanagers zowel inhoudelijk als procesmatig. De werkzaamheden van de assistent projectmanager bestaat uit twee blokken. Een blok secretariële administratieve ondersteuning en een blok managementondersteuning in de vorm van informatievoorziening en procesbegeleiding. Daarnaast zijn er kansen om ook inhoudelijke taken op te pakken.

Deeltaken + korte uitwerking

 • ondersteunen van programma’s en projecten als het gaat om organisatie, planning, administratie en rapporteren van de voortgang hierover aan de (senior) projectmanager;
 • leveren van bijdragen aan inhoudelijke en procesmatig documenten, zoals projectplannen en beslisdocumenten, het opstellen van begeleidende stukken en het bewaken van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • leveren van bijdragen aan en het (bege)leiden van kleinere, niet complexe (deel)activiteiten of deelprojecten onder verantwoordelijkheid van de (senior) projectmanager;
 • leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het professionaliseren van het projectmatig en programmatisch werken binnen de afdeling evenals aan andere werkprocessen die tot doel hebben het functioneren van de afdeling als geheel te verbeteren;
 • opstellen en beheren van de (project)planningen, signaleren van knelpunten en mede adviseren over oplossingen;
 • namens de (senior) projectmanager bewaken en beheren van het projectbudget en bijdragen leveren voor het opstellen van de financiële (voortgangs)rapportages;
 • verzorgen van correspondentie binnen het programma of project, zoals het beantwoorden van brieven en / of mail, het schrijven van opdrachten, het aanvragen van offertes en vergunningen/ontheffingen;
 • vervullen van de rol van projectsecretaris: het voorbereiden van bijeenkomsten, verslagleggen, het bewaken van afspraken, het actualiseren van planningen, het inrichten en beheren van dossiers;
 • mede zorgen voor de uitwisseling van project-/programma informatie met in- en externe partijen;
 • bij afwezigheid van de (senior) projectmanager fungeren als aanspreekpunt voor het project of programma.

Contacten:
Intern: (senior) projectmanager, medewerkers binnen de eigen afdeling, communicatiemedewerkers, medewerkers van de beheer- en beleidsafdelingen. Extern: burgers, hulpdiensten, diverse marktpartijen (aannemers, leveranciers, corporaties, ontwikkelaars), andere overheden.

De assistent projectmanager is een aanpakker en een regelaar, hij of zij hoeft daarin niet taakgericht te worden aangestuurd, maar is in staat om zelfstandig te opereren. Kortom, neemt eigen initiatief. Hij of zij voelt zich thuis in een complexe omgeving waarin veel informatiestromen, belangen en onderlinge verbanden een nadrukkelijke rol spelen.

Functie-eisen:

 • Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn voor de uitoefening van de functie;
 • Je beschikt over een afgeronde relevante MBO opleiding bedrijfsmanagementondersteuning en/of projectmanagementondersteuning;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar, met een vergelijkbare ondersteunende functie bij een gemeentelijke overheid, met een minimale inzet van 24h/wk. De ervaringseis dient duidelijk aangetoond te zijn in het CV.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 1 oktober!

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring