Bedrijfsarts

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar een bedrijfsarts. Het betreft een functie voor 5 uur per week, voor de  duur van 24 maanden (optie tot verlenging). De opdracht start medio maart 2021.

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
In kalenderjaar 2020 was het verzuimpercentage van de organisatie 5,77%. Binnen de organisatie benaderen we verzuim vanuit het gedragsmodel. De direct leidinggevende is de casemanager van het verzuim en waarbij deze op verzuimgebied ondersteund wordt door de HRBusiness Partner. De bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van de leidinggevende en medewerker, en niet als beslisser in het verzuimproces. Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts gezien zijn medische professie een zorgplicht heeft in het kader van de WGBO. Als bedrijfsarts heb je uiteenlopende bedrijfsgeneeskundige taken op het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsbescherming. Deze taken combineer je met een integrale adviesrol op het terrein van arbeid en gezondheid. Daarnaast draag je bij aan belangrijke thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de maatregelen rondom corona.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan uit:

  • Voeren van een laagdrempelig spreekuur inclusief het Arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Adviseren aan de medewerker en leidinggevende over verzuim/gebrek met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ongeschiktheid voor de functie, verzuimbegeleiding, verzuimpreventie, doorverwijzing 2e lijnszorg en doorverwijzing voor inzet van diensten vanuit het bedrijfszorgpakket.
  • Proactief, gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. verzuimproblematiek en specifieke onderwerpen zoals wettelijke rechten en plichten van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid, subsidiemogelijkheden, verplichtingen richting het UWV en het op derden verhalen van loondoorbetalingsverplichtingen.
  • Verslaglegging spreekuren met een helder re-integratieadvies (binnen systemen van de gemeente, met uitzondering van medische verslaglegging).
  • Adviseren bij (dreigend) langdurig verzuim over de re-integratie met een ruime blik vooruit en het opstellen van formulieren in het kader van de Wet verbetering poortwachter die hij/zij als bedrijfsarts aan moet leveren.
  • Deelname aan overleggen, zoals SMO met leidinggevenden, periodiek overleg met onze preventiemedewerker (over arbeidsomstandigheden) en overleg met de Ondernemingsraad.

Wie zoeken we?                             
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt volgens het eigen regiemodel, waarbij leidinggevenden primair zelf verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding, team P&O het agendabeheer verzorgt  en andere externe partners betrokken worden bij bijvoorbeeld arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie 2e spoor en medische interventies.

De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur (geen beslisser). In de praktijk is het hanteren van het gedragsmodel nog volop in ontwikkeling. Van de bedrijfsarts wordt verwacht dat zijn/haar rol bijdraagt in de doorontwikkeling naar het gedragsmodel en de leidinggevenden en medewerkers daarvoor handvatten aanreikt.

De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar een praktisch ingestelde, onafhankelijke bedrijfsarts die een juiste afweging kan maken tussen bedrijfsbelangen en de individuele mens. Dit uit zich onder meer in het vooraf dan wel achteraf verifiëren van relevante zaken bij leidinggevenden en/of behandelaren alvorens een advies te geven.

De gemeente Alphen aan den Rijn vraagt om flexibiliteit en bereikbaarheid. Dat is onder andere zichtbaar in het ‘tussendoor’ telefonisch bereikbaar zijn voor voorbespreking, maar ook voor afstemming met betrekking tot lopende verzuimcases. De spreekuren zijn in aanvang wegens coronamaatregelen online. Wanneer de situatie rondom corona het weer toelaat, is het spreekuur in onze speciaal hiervoor ingerichte kamer in ons gemeentehuis.

De gemeente Alphen aan den Rijn kijkt uit naar een bedrijfsarts die up to date kennis heeft van wet–en regelgeving, die goed luistert en op analytische wijze relevante aspecten binnen de gezondheidsstatus van de medewerker bekijkt (oorzaak / gevolg, vraag achter de vraag etc.). Een bedrijfsarts die een boodschap met oog voor de mens kan overbrengen, aansluiting zoekt bij de belevingswereld van de medewerker of leidinggevende, maar hierin wel een eigen standpunt blijft bezien.

Van het spreekuur wordt een to-the-point (schriftelijke en eventueel telefonische) terugkoppeling verwacht, waarbij nadrukkelijk de vraagstelling van de leidinggevende wordt meegenomen.

Wat wordt er gevraagd?

  • De Bedrijfsarts is gecertificeerd bedrijfsarts en opgenomen in het BIG-register (registratienummer vermelden in het cv);
  • Garandeert de continuïteit van de dienstverlening.

Solliciteer nu via Dumol Jobs

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen wij graag jouw recente cv voor donderdag 4 februari 2021. Na beoordeling ontvang je uiterlijk binnen een week een reactie of wij jou wel of niet zullen uitnodigen op een (digitale) selectiegesprek.

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, recruiters van Dumol Jobs. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 075-6151045 of via www.dumoljobs.nl of via social media (zoals Facebook en LinkedIn). Vanzelfsprekend worden alle contacten discreet behandeld. Omdat we jouw privacy belangrijk vinden bij Dumol Jobs hebben we het Privacyreglement opgesteld.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring