Beleidsadviseur MBO

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur MBO. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot eind januari 2021 (startdatum eind augustus 2020), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Als medior beleidsadviseur bij team vo/mbo zul je focussen op het mbo-domein en in het bijzonder de uitvoering en doorontwikkeling van de Amsterdamse MBO-Agenda Je draagt bij aan de koppeling tussen het mbo-beleid en de uitdagingen van de stad (zoals tekorten in de zorg en duurzaamheid).

Als accounthouder heb je nauw contact met de MBO-instellingen in de stad. Je hebt oog voor ontwikkelingen in en om deze onderwijssector heen en kunt inschatten in hoeverre de gemeente hier een rol bij kan/moet spelen t.b.v. het realiseren van gestelde ambities. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het domein vo/mbo.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de bestuurlijke advisering hierop en het bewaken van de (midden)lange termijn aanpak.
 • Dit betreft in het bijzonder de zorgvuldige uitvoering van de MBO-Agenda. Je wordt verantwoordelijk voor een of meerdere focus-thema’s, zoals tekorten in de zorg of duurzaamheid. Je werkt aan bestaand beleid en draagt ook bij aan de doorontwikkeling van het beleid. Hierbij werk je nauw samen met de programmamanager van de MBO-Agenda.
 • Je bent accounthouder voor een of meerdere mbo-instellingen. Je bent de gesprekspartner voor deze instellingen, je signaleert knelpunten, lost deze indien mogelijk zelf op of escaleert indien nodig.
 • Belangrijk onderdeel van deze agenda zijn de onderliggende subsidies aan de Amsterdamse mbo-instellingen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de subsidieregelingen  en de doorontwikkeling van deze subsidies en gaat met de scholen in gesprek over de resultaten en mogelijke verbeteringen.
 • Je werkt nauw samen met andere onderdelen van de gemeente (bijv. collega’s van EZ en Jeugd) en bent een belangrijke schakel tussen de onderwijsinstellingen en de gemeente.
 • Je combineert beleidsinhoudelijk werk met data-gericht werken, waarbij je aan de hand van (beschikbare) data ons beleid verder weet te verbeteren en kansen weet te signaleren. Je draagt bij aan het doorontwikkelen van het Dashboard MBO en zorgt voor de jaarlijkse rapportages over de voorgang van de agenda.
 • Je bent in staat om haalt kennis van buiten naar binnen  te halen(goede praktijkvoorbeelden, landelijke ontwikkelingen, ervaringen in andere steden en van andere gemeenten) en zorgt dat ons beleid hierbij blijft aansluiten.
 • Je draagt zorgt voor periodieke terugkoppeling over voortgang en resultaten aan de teammanager en het MT van de afdeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het team Voortgezet Onderwijs en MBO bestaat uit ca 25 medewerkers (inclusief trainees, stagiaires en uitzendkrachten). André Herbrink is de teammanager.
De ambitie van het team VO/MBO is het bevorderen van een optimale schoolloopbaan voor alle kinderen in de leeftijd van 12-23 jaar. Dat doen we onder andere door te investeren in de kwaliteit van het onderwijs via de Lerarenagenda en de MBO-Agenda. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van Leerplicht en kwetsbare jongeren en het bestrijden van de schooluitval. Het team is (mede) verantwoordelijk voor de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, en het Integraal Huisvestings Programma (IHP).

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een erkend wo diploma;
 • Je hebt kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met het lokale en landelijke beleid op het terrein van mbo;
 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke advisering en beschikt over uitstekende schrijf – en adviesvaardigheden;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • Je beschikt over een voor de functie relevant netwerk binnen een G4 gemeente of is in staat dit binnen afzienbare tijd op te bouwen.

Voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk vóór woensdag 5 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring