Beleidsadviseur Toezicht en Veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Toezicht en Veiligheid. Het betreft een functie voor 10 uur per week, voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

 

Opdracht:
De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher een van de voornaamste taken van de overheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid ligt op lokaal niveau bij de gemeente. De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Ze zorgt voor afstemming tussen de verschillende partijen (in- en extern) die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid en voert de regie over de verschillende maatregelen. Daarnaast zorgt de gemeente dat de maatregelen beleidsmatig worden ingebed.

Het Westlands Veiligheidsbeleid (WVB) dient te worden opgesteld volgens de methode Kernbeleid Veiligheid, een handreiking aan gemeenten van de VNG. Het Kernbeleid Veiligheid kent een indeling van de veiligheidsonderwerpen die een plaats dienen te krijgen binnen het WVB.

De indeling bestaat uit vijf veiligheidsvelden.

 

  • Veilige woon- en leefomgeving (bijvoorbeeld overlast, veel voorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal, en het onveiligheidsgevoel).
  • Bedrijvigheid en veiligheid, (veilig ondernemen, veilige winkelcentra, veilig uitgaan en veilige evenementen).
  • Zorg en veiligheid (jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om de school, Escalatieladder binnen zorg en veiligheid, Radicalisering).
  • Fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen).
  • Aanpak ondermijning (Integriteit, veilige publieke taak).

 

 

Het WVB brengt de verbinding aan met andere domeinen en partijen binnen ‘veiligheid’ in de gemeente. Bij de prioritering binnen het WVB speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De gemeenteraad stelt het WVB vast en controleert de uitvoering van het beleid. De raad of de raadscommissie dient al in een vroegtijdig stadium betrokken te worden. Daarnaast moet de raad betrokken worden bij een prioriteitensessie. In de startnotitie wordt het proces van het komen tot het WVB beschreven. Partners (in-extern) worden betrokken bij het opstellen van het beleid.

Door middel van een gebiedscan, via de leefbaarheidskringen, ophalen van welke veiligheid/leefbaarheidsthema’s er lokaal spelen. WVB dient juni 2022 gereed te zijn voor besluitvorming.

 

Functie-eis:

·        Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding.

 

Team veiligheid en duurzaamheid:
Binnen dit team werken ze aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . Ze werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Ze merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van hun medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

 

Enthousiast geworden? Reageer dan vóór 10 januari!

Heb je vragen? Neem gerust contact op met onze recruiter Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar op 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring