Beleidsadviseur Veiligheid en Toezicht

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Veiligheid en Toezicht. Het betreft een functie voor 8-10 uur per week voor een periode van 3 maanden.

Opdracht:
Als beleidsadviseur Veiligheid & Toezicht kom je tot een integraal uitvoeringsprogramma van de diverse toezicht en handhavingsonderdelen, met als doel: (in)zicht in de voorgenomen activiteiten gericht op de doelen en prioriteiten die voor 2022 zijn gesteld binnen de diverse beleidsdomeinen, te weten;

  • Omgevingsrecht (bouwen, slopen, gebruik en milieu);
  • Leefbaarheid (APV);
  • Bijzondere onderwerpen (o.a. horeca, evenementen, Bibob);
  • Basisregistratie personen BRP.

Daarbij dient;

  • Een beschrijving te komen van de diverse onderdelen van toezicht en handhaving op de verschillende domeinen en onderwerpen (zie hier onder een aanzet);
  • Dient, in samenspraak met afdelingen en bestuur een prioritering aangebracht te worden;
  • Inzichtelijk te worden hoeveel capaciteit er waaraan wordt begroot.

Opdrachtgever:

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Ze sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Aanleiding Opdracht:
Als bevoegd gezag voor diverse wet- en regelgeving heeft de gemeente Westland de plicht om toe te zien op de naleving van deze wetten en regels en handhavend op te treden in geval van overtredingen. Hierbij is het van belang dat er eenduidig, efficiënt en transparant wordt opgetreden. Een integrale, brede en meer planmatige manier van handhaving is daarbij wenselijk. Daarbij is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen ten aanzien van de vele handhavingstaken. Dit omdat de capaciteit en middelen onvoldoende zijn om alle handhavingstaken volledig uit te (laten) voeren.

Voor het eerst worden alle handhavingstaken binnen de gemeente Westland samengebracht in één integraal uitvoeringsplan, De diverse beleidsplannen voor de komende jaren zullen in 2022 worden herzien. Dit uitvoeringsplan heeft als doel de eerste stap te zetten in het (verder) integreren van de diverse toezicht en handhavingstaken.

Functie-eisen:

– een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Wenseisen:
– Een afgeronde juridische hbo bachelor opleiding;
– minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur / Beleidsmedewerker VTH binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar;
– minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Omgevingsrecht (bouwen, slopen, gebruik en milieu), APV en bijzondere wetten (Horeca, Bibob en evenementen) in de afgelopen 5 jaar;
– aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van VTH-beleid en bijbehorende documenten als een uitvoeringsprogramma en een toezicht protocol.

 

Heb je interesse en past deze functie bij jouw kwaliteiten en persoonlijkheid? Solliciteer dan via onderstaande link.

Bij vragen kan je contact opnemen Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045 of mail naar yvonne@dumoljobs.nl.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring