Beleidsadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur re-integratie & arbeidsmarkt. Het betreft een functie voor 24-32 uur per week, voor de duur van 6 maanden, startdatum is z.s.m.

Organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams Inkomen en Zekerheid, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, ondersteuning bij schulden, inkomensondersteuning of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wat ga je doen?
Je bent werkzaam binnen het beleidsteam van de afdeling Sociaal Domein. Als senior beleidsmedewerker re-integratie weet je jouw fascinatie voor de wereld van werk en inkomen om te zetten in maatwerk en excellente dienstverlening voor werkzoekenden en ondernemers. Als ‘grenswerker’ verbind je de verschillende organisatieonderdelen met elkaar, van de politiek tot de uitvoeringsorganisatie en kom je met oplossingen en beleidsvoorstellen doeltreffend en creatief.

In de beleidsontwikkeling zijn ons werkbedrijf De Binnenbaan, het UWV en onze buurgemeenten belangrijke samenwerkingspartijen in de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal. Je werkt dan ook samen met de adviseurs van De Binnenbaan en de andere samenwerkingspartners om de ambities uit de Kadernota Meedoen met Meerwaarde te verwezenlijken. Als expert op jouw gebied ben je een vraagbaak voor lastige vragen en neem je het voortouw bij het coördineren van beleid.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie af met College en Raad en management. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt tevens bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

De werkzaamheden richten zich op:

 • beleidsondersteuning en vraagbaak van de Participatiewet/SW en de uitwerking van het crisis- en herstel pakket en regionaal arbeidsmarktbeleid;
 • inzichten en ontwikkelingen in het sociaal domein vertalen naar een uitvoerbare dagelijkse praktijk;
 • ontwikkelen van beleid met aangrenzende beleidsterreinen (inkomensvoorzieningen, schuldhulpverlening, handhaving etc);
 • invulling geven aan (evaluatie)onderzoek vanuit oogpunt van rendement (inzichten vanuit Mkba);
 • Het ontwikkelen van nieuwe sturingsinformatie voor de rappportage Sociaal Domein;
 • Zorgdragen voor de Leeragenda met de Raad (onderdeel van Transformatievisie “het verschil is de bedoeling);
 • Inspireren en bijdragen aan de lerende organisatie en werken vanuit de bedoeling.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten).
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker in het sociaal domein op het gebied van re-integratiebeleid, arbeidsmarktbeleid en uitvoering en implementatie Participatiewet in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergeven in het cv) (35 punten).
 • Aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en met het (strategisch) adviseren van bestuurders in de afgelopen 6 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten).
 • Aantoonbare werkervaring in een 75.000+ gemeente in de afgelopen 5 jaar (10 punten).

Voldoe je aan het profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan middels je cv uiterlijk voor maandag 29 maart a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, 075-6151045.

Vanzelfsprekend worden alle contacten discreet behandeld, omdat we jouw privacy belangrijk vinden bij Dumol Jobs hebben wij gelet op de AVG een Privacyreglement opgesteld.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring