Beleidsmedewerker Media en Welzijn

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Media en Welzijn. Het betreft een functie voor 16 uur per week voor een periode van zes maanden met optie tot verlenging.

Amstelveen is een ondernemende, groene en internationale stad. Aalsmeer is een levendige gemeente met een rijk verenigingsleven en veel bedrijvigheid. Beide zijn gelegen nabij Amsterdam en Schiphol. Daardoor is de organisatie groot genoeg voor voldoende uitdaging en klein genoeg voor een persoonlijke sfeer. De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op preventie en mogelijkheden tot ontplooiing in Amstelveen & Aalsmeer. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

 • jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk);
 • complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams);
 • samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma’s d.m.v. een integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.

Opdracht welzijnsinstelling:

 • Adviseren over gemeentelijke koers t.a.v. belangrijke welzijnsinstelling met continuïteitsproblemen;
 • Zorgdragen voor goede en goed onderbouwde adviezen;
 • Ondersteunden van de accounthouder;
 • Voorbereiden van de besluitvorming en de eventuele overgang naar een nieuwe vorm van opdrachtverlening;
 • Opereren met andere gemeenten.

Opdracht omroep en media:

 • Adviseren van college/raad over lokale omroep die nog niet is aangewezen door commissariaat en die in een door de raad gevraagd samenwerkingsproces zit;
 • Beheren van account beheren;
 • Ontwikkelen van mediafonds (besluitvorming college, raad;
 • Oprichten van adviesraad;
 • Inrichten van werking binnen gemeentelijke organisatie.

De opdracht loopt van 1 december 2019 t/m 31 mei 2020.
Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaat omschrijving

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van Zorg en Welzijn of Bestuurskunde;
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar werkervaring als Beleidsmedewerker Media en/of Welzijn in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een vlotte en kernachtig schrijfstijl;
 • Je bent verbindend, creatief, resultaatgericht en proactief in het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Je hebt interesse in het lokaal bestuur, media en welzijn en maatschappelijke ontwikkeling.

Competenties
Als Beleidsmedewerker Media en Welzijn beschik je over de volgende competenties:

 • Verbindend;
 • Creatief;
 • Proactief;
 • Nauwkeurig;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 12 november!

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring