Bouwinspecteur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een bouwinspecteur. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden, startdatum medio mei 2021.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Handhaving draagt bij aan het in stand houden en verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid in onze gemeente. De afdeling zorgt voor het uitvoeren van de taken van toezicht, handhaving, veiligheid en crisisbeheersing. Burgers moeten zich veilig voelen in onze gemeente. En goede handhaving van wetten en regels is daarvoor een eerste vereiste. Bij de ontwikkeling van de afdeling ligt de nadruk op een verdere professionalisering waarbij hostmanship als leidraad dient.

Opdracht
Samen met jouw collega’s ben je in deze functie verantwoordelijk voor het toezicht houden op sloop- en (ver)bouwactiviteiten en het behandelen van klachten over bouwactiviteiten. Hierbij heb je oog voor wet- en regelgeving, maar daarnaast ook voor de vraag van de burger of het bedrijf. Op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening worden in de nabije toekomst verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, dit kan er voor zorgen dat de functie van bouwinspecteur veranderd.

De taken van een bouwinspecteur bij de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn divers en bestaan onder andere uit:

  • Controleren of bouw- en sloopwerkzaamheden conform vergunning / melding / regelgeving worden uitgevoerd;
  • Afhandeling van diverse klachten en meldingen op de gebieden van bouwen, slopen en ruimtelijke ordening;
  • Rapporteren over geconstateerde afwijkingen en adviseren over te nemen maatregelen;
  • Administratieve handelingen (Key2Vergunningen en andere systemen);
  • Uitvoering verzorgen van besluiten (bestuursdwang);
  • Assisteert / levert ondersteuning bij integrale handhavingsacties;
  • Communiceert met in- en externe partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
2. In het bezit van een geldig rijbewijs B (duidelijk aantonen in het cv).
3. Minimaal ABW 1 afgerond.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal hbo niveau (25 punten).
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als bouwinspecteur bij een gemeente in de afgelopen 6 jaar (25 punten).
6. Aantoonbare kennis van de geldende wet- en regelgeving (Wabo, woningwet, bouwbesluit en bestemmingsplannen (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met Key2Vergunningen (10 punten).
8. Een afgeronde opleiding ABW 2 (20 punten).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 31 maart jl. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring