Bouwplantoetser

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam (stadsdeel West) zijn wij op zoek naar een bouwplantoetser. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Werkzaamheden

 • Je behandelt complexe en multidisciplinaire (concept)vergunningaanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan en houdt hierbij rekening met de overeengekomen processen, landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels. Daarbij voer je de benodigde onderzoeken uit. Je stelt de ruimtelijke onderbouwing op en de besluiten.Je draagt bij aan het verdelen en coördineren van de werkzaamheden van het team. Je bent aanspreekpunt voor manager en bestuurder.
 • Je draagt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd op inhoud ten behoeve van een proactieve, en kwalitatief goede advisering van bestuurders/portefeuillehouder , de stadsdeeldirecteur  en de manager VTH  over politiek gevoelige en strategiebepalende onderwerpen in relatie tot vergunningen, toezicht en handhaving;
 • Je schuift aan en draagt bij aan bij reguliere overleggen, waaronder het Ruimtelijk-planologisch overleg;
 • Je zorgt voor een goede klachtafhandeling en het verder verbeteren daarvan;
 • Je draagt bij aan het verder ontwikkelen en implementeren van processen, protocollen en het bevorderen van een goede dossieropbouw door het team.
 • Je draagt pro-actief verbetervoorstellen aan en probeert collega’s daar op een overtuigende manier in mee te nemen;
 • Je bent een inhoudelijk coach en vraagbaak voor de collega’s op de inhoud en het proces;
 • Je kent jouw vakgebied goed en houdt je kennis actief bij, evenals alle ontwikkelingen op jouw vakgebied;
 • Voor de afweging ten aanzien van de aanvraag stem je actief af met diverse interne disciplines, zoals gebiedsteams, stedenbouw, economie, planologie, parkeren, verkeer, etcetera. Daarbij zoek je tevens de actieve afstemming met ketenpartners zoals Waternet, Omgevingsdienst, GGD, Rve Wonen, etc.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het vergunningenteam binnen stadsdeel West geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid aan individuele medewerkers. De medewerkers werken – na een gedegen inwerkperiode – in een grotendeels zelfsturend team. Medewerkers dragen als casemanager verantwoordelijkheid voor hun caseload/ aanvragen van a tot z en zorgen  zelf voor een goede afstemming met collega’s, overige afdelingen binnen het stadsdeel (zoals het gebiedsteam en Handhaving Bouw en Gebruik), externe belanghebbenden, etcetera. Als er bezwaar wordt gemaakt, is de medewerker de persoon die het besluit verdedigt tijdens de hoorzitting. Dat vergt behalve een gedegen inhoudelijke kennis van de juridische en beleidsmatige context, ook sterke sociale vaardigheden en bovenal een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de dossiers, de collega’s en het proces.

Wat wordt er gevraagd?

 • HBO werk- en denkniveau en een vakgerichte juridisch-planologische achtergrond;
 • Ruimte werkervaring als medewerker ruimtelijke ordening (minimaal 5 jaar) bij een gemeente;
 • Uitstekende kennis van de regelgeving;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de behandeling van en advisering op complexe en multidisciplinaire aanvragen om omgevingsvergunning bij een gemeente.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk vóór vrijdag 14 augustus 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring