Bureauhoofd Business Control

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Nijmegen zijn wij op zoek naar een Bureauhoofd Business Control met ontwikkelopgave. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Gemeente Nijmegen behoort met haar ruim 170.000 inwoners tot de top 10 grootste gemeenten in Nederland. Een gemeentelijke organisatie van circa 1400 volledige arbeidsplaatsen ondersteunt het bestuur bij het bereiken van haar doelen. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Financiën.

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor:

 • De totstandkoming van de Begrotings-en Verantwoordingsproducten en voert de regie op de hierbij behorende werkprocessen. Het gaat om de Zomernota, Stadsbegroting, nota Slotwijzigingen en de Stadsrekening.
 • Het opstellen van het Financieel Beleid (alle financiële verordeningen van de gemeente, waaronder treasury, rente- en afschrijvingsbeleid, reserves en voorzieningen), het heffingenbeleid (alle verordeningen), het verzekeringenbeleid en het inkoopbeleid.
 • De totstandkoming van Integrale Adviezen op de verschillende niveaus in de organisatie en is daarin een professionele sparringpartner voor het college, de directie en het management. We spreken met één mond, geven één advies. Bij onze integrale advisering hoort nadrukkelijk het opnemen van afwegingskaders en of alternatieven met hun consequenties, waaruit het college of het management een keuze moet maken, zodat de uiteindelijke besluitvorming daar komt te liggen waar zij thuishoort.
 • De correcte Administratieve Verwerking van alle financiële informatiedragers en financiële gedragingen en voor de Uitvoering van de belastingtaken WOZ, heffen en invordering.

Verantwoordelijkheden

Het bureauhoofd Business Control is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Bureau Business Control en Management Informatie en stuurt daarbij op de samenwerkingsvormen die binnen de afdeling Financiën nodig zijn om de lijnafdelingen op een adequate manier te bedienen. Daarnaast stuurt het bureauhoofd op professionaliteit van de medewerkers. Dit betekent het bevragen van medewerkers op het bijhouden van kennis en vaardigheden. Het ontwikkelen van competenties en het kennen van het object van het werk: de Nijmeegse organisatie. De afdeling Financiën zal altijd moeten aansluiten bij de sturings-, en inrichtingsprincipes van de organisatie. Naast deze verantwoordelijkheden draagt het bureauhoofd Business Control zorg voor de ontwikkelopgave “Positionering Business Control, Financial Control en Management Informatie binnen de organisatie”.

Opdracht resultaat

Het beoogde eindresultaat van de opdracht bestaat uit drie onderdelen:

 1. Zorgdragen voor de dagelijkse aansturing van het team business control en management informatie.
 2. Advies aan het afdelingshoofd Financiën over de inrichting en organisatie van business control, financial control, management informatie ten behoeve van een optimale ondersteuning aan de  afdelingen van de gemeente, met als uitkomst een kwaliteitsimpuls voor het gehele team van business control en team management informatie binnen de afdeling Financiën. Dit advies sluit aan op lopende organisatieontwikkelingen.
 3. Implementatie van de eerste fase van inrichting en organisatie van business control, financial control, management informatie ten behoeve van een optimale ondersteuning aan de afdelingen van de gemeente.

Binnen de huidige situatie is business control meer gefragmenteerd georganiseerd op programma’s. Het is de wens  om meer integraal te gaan werken met overzicht over de verschillende domeinen.

Het gewenst profiel van bureauhoofd Business Control met ontwikkelopgave is:

 • Een manager met verstand van zaken op het werkgebied van “Financiën”;
 • Een verbinder die relaties weet te ontwikkelen tussen medewerkers onderling, bestuur, lijn en afdeling en tenslotte alle belangen bij elkaar brengt;
 • Medewerkers stimuleert en vertrouwen geeft;
 • Iemand die het concept financiële dienstverlening body en inhoud geeft en daarin markeringspunten en interventiemogelijkheden aanbrengt;
 • Een teamspeler binnen het MT en een toegevoegde waarde voor de afdeling als geheel is;
 • Een veranderaar die een ontwikkeling op gang kan brengen, medewerkers hierin meeneemt en in beweging zet.

Wat wordt er gevraagd?

 • afgeronde HBO/WO-opleiding op het gebied van financial control, veranderkunde en/of bedrijfskunde, aantoonbaar door een diploma.
 • Je beschikt over actuele ervaring (vanaf 2015) op het gebied van het vormgeven en organiseren van (financiële) verandertrajecten binnen organisaties met meer dan 500 medewerkers.
 • Je beschikt over actuele ervaring (vanaf 2015) met leidinggeven en coaching van medewerkers (individueel en in groepen) en beschikt over coördinerende vaardigheden.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 13 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring