Communicatie coördinator

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Nijmegen zijn wij op zoek naar een communicatie coördinator.. Het betreft een functie voor 20-24 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum medio september 2020), met optie tot verlenging.

Opdracht omschrijving

‘Wij zijn “groen, gezond en in beweging Nijmegen” is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes makkelijker maken voor iedereen en de gezondheidsverschillen kleiner worden.

De vier kernorganisaties: RadboudUMC, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid en Radboud Universiteit, faciliteren de beweging vanuit een kernteam (stuurgroep en procesteam). Deze samenwerking is gestart in 2017 en loopt tot 2027. Het kernteam regisseert de beweging niet; juist de inbreng, bijdrage en eigenaarschap van andere partijen in de beweging is belangrijk. Zo tekenden al 37 partijen uit verschillende sectoren het Lokaal Preventieakkoord “Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen” om samen aan de ambitie ter werken. Dit aantal zal zich verder uitbreiden.

De beweging heeft een brede scope, het accent ligt op 7 themagebieden: Rookvrije generatie; Gezond gewicht; Aanvaardbaar alcoholgebruik; Mentale fitheid; Gezonde leefomgeving; Vitale medewerkers; Infrastructuur voor preventie.

We onderscheiden verschillende communicatiegebieden:

 • Communicatie voor “groen, gezond en in beweging Nijmegen” als geheel: breed en overkoepelend;
 • Communicatie per thema;
 • Communicatie ter uitbouwing en ondersteuning van het lokaal preventieakkoord.

De communicatie- coördinator functioneert op alle drie de communicatiegebieden.

We gebruiken daarbij  verschillende type communicatiemiddelen: huisstijl en toolkits, website, social media , events,  nieuwsbrief, inspiratieverhalen, podiumberichten, publicatie over onderzoeken en monitoring, persberichten. Onze website:  https://www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. In de komende periode willen we ook andere media gaan benutten, zoals podcasts en (animatie)films, blogs en vlogs.

Het organiseren van ontmoetingsmomenten en inzet van media om activiteiten zichtbaar te maken is een belangrijke basis voor de beweging. Afgelopen jaren is de basis communicatie-infrastructuur gelegd voor de beweging. Daarop bouwen we voort, we ontwikkelen door en we ijken jaarlijks wat er nodig is. Een communicatienetwerk met aangesloten partners is daarbij cruciaal.

Van de communicatie coördinator verwachten wij:

 • Onderhouden en uitbouwen van de overkoepelende, brede communicatie, inclusief contentmanagement van de diverse media en middelen. De communicatie coördinator moet  in staat zijn om zo nodig zelf deze media op professionele wijze te actualiseren;
 • Uitbouwen en onderhouden van het communicatienetwerk met de communicatieadviseurs van de kernorganisaties en met de commuicatieadviseurs van de partners die aangesloten zijn bij het Lokaal Preventieakkoord (organisaties, instellingen, bedrijven).  Goede briefing en afstemming met deze partijen is cruciaal;
 • In samenspraak met de thema-coördinatoren adviseren en ondersteunen van de thema’s;
 • In samenspraak met de event-organisatie opzetten en uitvoeren van communicatie rondom en tijdens events die “Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen” initieert.

Verantwoordelijkheden

De communicatie coördinator:

 • Is onderdeel van het procesteam “Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen” en legt verantwoording af aan de procesmanager;
 • Is samen met de procesmanager en teamleden verantwoordelijk voor het inzetten en op gang houden van de beweging, profileren en positioneren ‘naar buiten toe’;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een communicatiestrategie ten behoeve van aansluiting van nieuwe partners;
 • Zorgt voor verbinding met de vier kernorganisaties  op het gebied van communicatie, zodat als eenheid naar buiten wordt getreden;
 • Bouwt en onderhoudt het netwerk met communicatie-adviseurs van de aangesloten organisaties;
 • Vertaalt het procesplan in een communicatieplan en middelen mix; en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hieronder valt ook de coördinatie van de te organiseren activiteiten door de beweging, zoals meetings en werkconferenties;
 • Belegt, indien nodig/mogelijk, deeltaken bij externe partijen;
 • Neemt deel aan het procesteam en indien nodig, aan de stuurgroep;
 • Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het procesteam en thema-coordinatoren over communicatiekansen en –mogelijkheden die zich voordoen rond activiteiten van de beweging;
 • Is operationeel opdrachtgever voor de eventorganisatie;
 • Organiseert en onderhoudt perscontacten in afstemming met de kernorganisaties.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie;
 • Je hebt 3 jaar werkervaring (vanaf 2014) als communicatieadviseur bij een grote organisatie;
 • Je hebt 1 jaar werkervaring (vanaf 2017) als communicatieadviseur op strategisch en tactische niveau.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór maandag 10 augustus 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring