Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 20 uur per week, voor de duur tot 4 juli 2021 (met optie tot verlenging). Startdatum van de opdracht is z.s.m.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

We werken in Westland in het dichtst bebouwde gebied van heel Nederland en in een gebied met een enorme dynamiek. We zijn een van de belangrijkste economische hotspots van Nederland. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een machtig interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben?

Kortom, in Westland ligt een stevige, maar interessante opgave voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Opdracht
Westland onderzoekt de mogelijkheden om het gebied rond de veiling en het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Een deel van het veilingterrein van Royal FloraHolland komt mogelijk vrij en we willen inzetten op een verdere ontwikkeling van de campus rond het WHC. Dit biedt mogelijkheden voor de Westlandse economie én samenleving. Er ontstaat zo ruimte in dit gebied om de positie van Westland als internationaal koploper in de glastuinbouw te versterken en te laten zien hoe Westland kan bijdragen aan het voeden en vergroenen van de wereld. Ook biedt deze ontwikkeling mogelijkheden voor het aanleggen van Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbindingen (zoals een lightrailverbinding), woningbouw voor doelgroepen en het versterken van de bestaande groenstructuren. Bovendien ontstaan er – met het oog op de toekomst – ook kansen voor de realisatie van andere hoogwaardige voorzieningen (bijvoorbeeld sport- en cultuurfaciliteiten). Een dergelijke ontwikkeling willen wij nader onderzoeken. Het college hecht er aan te benadrukken dat er op dit moment geen concrete plannen liggen en dat het college de verschillende mogelijkheden nader wil verkennen. Ook heeft het college actief de wens uitgesproken om stakeholders (waaronder de gemeenteraad, brancheorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners) actief te betrekken en/of informeren middels een uitvoerig participatietraject.

Wij zoeken een stevige strategisch communicatieadviseur die dit participatietraject verder vorm kan geven en (via) het programmateam gevraagd en ongevraagd strategisch communicatieadvies geeft. Je neemt hiervoor deel aan het programmateam, werkt nauw samen met de adviseur Public Affairs en stuurt een ondersteunende werkgroep communicatie aan. De dwarsverbanden met andere taakvelden binnen de gemeente vraagt om eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau, in de richting van communicatieadviseur;
  • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch Communicatieadviseur in de afgelopen 6 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 16 oktober a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring