Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van 9 maanden (2 maal optie tot verlenging met 12 maanden). Startdatum van de opdracht is z.s.m.

Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de van het Rijk ontvangen subsidie van in totaal € 2 miljoen (afgerond) om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het ontzorgingsprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de energietransitie maatregelen van de provincie Flevoland.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding omtrent maatregelen om vastgoed te verduurzamen. De middelen dienen te worden ingezet op begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is drie jaar t/m eind 2023.

Opdracht
Met dit driejarig programma kunnen we samen met onze partners panden in Flevoland duurzamer maken. De doelen zijn duidelijk: zoveel en snel mogelijk verduurzaming en energiebesparing voor kleine vastgoedeigenaren en/ of een uitvoerbaar uitvoeringsplan hiervoor, spin-off naar andere eigenaren, zo kosteneffectief mogelijk, koppelkansen benutten, en zoveel en snel mogelijk CO2-reductie voor de provincie.

Doelgroepen ontzorgingsprogramma:

  • Gemeenten (tot 25.000 inwoners);
  • Primair en Voortgezet onderwijs;
  • Zorgaanbieders in de langdurige zorg en eerstelijnszorg;
  • Culturele algemeen nut beogende instellingen;
  • Gebouwen met een publieksfunctie.

De juiste communicatie op de juiste manier en het juiste moment is een belangrijke sleutel tot het succes van het programma. Gedurende de gehele looptijd van het programma maakt daarom een communicatieadviseur deel uit van het ontzorgingsteam. Hij/zij werkt aan de bewustwording rondom het thema duurzaamheid bij de kleine vastgoedeigenaren en denkt mee over de wijze waarop we het beste partijen en mensen in beweging krijgen. Dit om de effectiviteit van de ontzorgingsregeling te maximaliseren. Hiertoe wordt bij aanvang van de werkzaamheden een communicatieplan opgesteld. Naast gerichte communicatie aan de deelnemers zal er kennis- en informatie worden uitgewisseld naar de doelgroepen, tussen doelgroepen maar ook daarbuiten. Immers ook buiten de deelnemers is het de bedoeling dat ook andere vastgoedeigenaren kunnen profiteren van de kennis en ervaring die wordt opgedaan. Naast landelijke communicatie over het ontzorgingsprogramma zal er regionaal per cluster een communicatieaanpak ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld webinars, fysieke bijeenkomsten, communicatiemiddelen, kennisdeling met backbone RVO, kennisdeling met landelijke netwerken en mogelijk gezamenlijk communicatieaanpak. Hiervoor wordt nauw samenwerkt met de overall projectleider en de inhoudelijke deskundigen die worden aangesteld; duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren.

De communicatieadviseur maakt een communicatieplan en -strategie per doelgroep gemaakt voor het verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed. Hierin moet aandacht zijn voor de bewustwording rondom het thema duurzaamheid bij de kleine vastgoedeigenaren, het realiseren van een plan voor de verduurzaming van het vastgoed en de uitvoering hiervan.

Wat wordt er gevraagd?

  • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams;
  • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
  • beschikbaarheid in overleg met de projectleider. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
  • Volledige beschikbaarheid van 16 uur bij aanvang van de opdracht (Uiterlijk per 1 april 2021);
  • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze opdracht? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 26 februari a.s.

Deze opdracht is op freelance basis evenals in dienst uit te voeren. Bij vragen neem gerust contact op met één van onze recruiters Donna Nijboer of Yvonne Loocks. Telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring