Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Wijdemeren zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van 8 maanden (2 maal optie tot verlenging met 6 maanden). De opdracht start z.s.m.

Organisatie
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Samenwerken met inwoners
Voor de gemeente Wijdemeren staan inwoners centraal. Daarom snijden we ons communicatiebeleid verder toe op de behoefte van onze inwoners. Ingegeven door de organisatieversterking, het dorpenbeleid, de Omgevingswet en de duurzaamheidsagenda zet de organisatie in op een andere manier van werken. Belangrijke elementen daarbij zijn: proactief en transparant, gebiedsgericht, oplossingsgericht, zelfredzame en betrokken inwoners. We houden de lijnen kort en zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor een ieder die wil bijdragen aan sterke dorpskernen.

Provinciale omgevingsverordening (POV)
Eind 2020 heeft de provincie Noord-Holland een nieuwe provinciale verordening (POV) vastgesteld. Deze verordening zet in op meer bescherming van bestaand groen en natuur en uitbreiding van gebieden waar groen en natuur voorrang krijgen. Door de komst van deze verordening zijn de mogelijkheden voor woningbouw en het ontwikkelen van bedrijven zeer beperkt geworden. Veel initiatiefnemers hebben er – in overleg met de gemeente – voor gekozen om voor de ingangsdatum van de POV een aanvraag in te dienen, zodat de afhandeling daarvan onder het toen vigerende regime kan worden afgehandeld: maar liefst 40 extra zogenoemde POV-plannen zijn bij ons binnen gekomen. In verband met het overgangsrecht willen we deze aanvragen binnen 2 jaar beoordelen. Dit is een behoorlijke opgave die we graag samen met jou waarmaken.

Opdracht communicatieadviseur
Voor de ondersteuning en advisering op het gebied van participatie en communicatie zijn wij op zoek naar een ervaren communicatieadviseur Fysiek Domein.  In deze rol adviseer, ondersteun en coach je de ambtelijk projectleiders en externe ontwikkelaars van deze POV-plannen op het gebied van communicatie en participatie en adviseer je de betrokken wethouders.

Externe ontwikkelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van communicatie en participatie met belanghebbenden. We hebben als gemeente een regierol maar organiseren de participatie niet. Je werkt als adviseur veel samen met deze externe partijen om te borgen dat communicatie en participatie volgens de gestelde gemeentelijke kaders plaatsvinden.  De communicatieadviseur Fysiek Domein heeft een adviserende, bewakende en toetsende rol in het proces.

Ingegeven door de komst van de Omgevingswet en het dorpenbeleid is onlangs het participatiebeleid geëvalueerd en verrijkt. In jouw rol als communicatieadviseur Fysiek Domein lever je samen met je collega communicatieadviseurs Fysiek Domein een bijdrage aan de doorontwikkeling van het gemeentelijk participatiebeleid en het coachen van medewerkers bij deze nieuwe manier van werken.

Waar kom je te werken?
Gemeente Wijdemeren heeft een klein communicatieteam dat bestaat uit bevlogen communicatieadviseurs die verbonden zijn aan de beleidsvelden Sociaal Domein, Fysiek Domein, Dienstverlening en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De communicatieadviseur Fysiek Domein zal vanuit dit team opereren en werkt nauw samen met de twee andere communicatieadviseurs Fysiek Domein. Ook voor andere onderwerpen kan jouw deskundigheid en inzet nodig zijn. Naast strategische advisering, heb je ook plezier in de uitvoering. Denk aan persgesprekken voorbereiden en het schrijven van teksten.

Ondanks het vele werk dat verzet moet worden is er ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing. De lijnen zijn kort waardoor je als adviseur ook echt waarde kunt toevoegen aan de samenleving en de organisatie.

Het afgelopen jaar zijn we vaardig geworden in digitaal werken en ondanks dat het we thuiswerken kunnen we je op weg helpen en een warm welkom bieden. Dit horen we van collega’s die in Coronatijd zijn begonnen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 8 jaar in een gemeentelijk organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en begeleiden van communicatie- en participatietrajecten voor omgevingsvraagstukken (geef minimaal 5 voorbeelden en voeg toe als aparte bijlage in het cv);
4. Minimaal 32 uur beschikbaar;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het trainen en coachen van medewerkers op het gebied van communicatie en participatie (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met factor C of een vergelijkbare methodiek (25 punten);
8. Beschikbaar per 1 juni 2021 (5 punten).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 7 mei a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring