Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior Communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

De gemeente Amsterdam zoekt een stevige allround medior Communicatieadviseur die aan de slag gaat voor de Amsterdamse Aanpak Statushouders en het Stedelijk Coordinatieteam Statushouders. De werkzaamheden zijn zowel strategisch, tactisch en uitvoerend.

Werkzaamheden

Over Aanpak Statushouders (28 uur per week)
Naar aanleiding van de grote toestroom vluchtelingen in 2015 en 2016, startte de gemeente in juli 2016 de Amsterdamse Aanpak Statushouders. De nadruk ligt op intensieve begeleiding van statushouders naar werk, opleiding en participatie, gedurende hun 3 jarige inburgeringsplicht. Maatwerk staat centraal, ieder heeft

Voorbereidingen nieuw stelsel
In 2018 maakte Minister Koolmees bekend dat het huidige Inburgeringsstelsel wijzigt per 2021. Dit betekent dat de gemeenten regie krijgen op de inburgering i.p.v. de statushouders. De gemeente Amsterdam is zich op de wetswijziging aan het voorbereiden en ontwikkelt de aanpak continu door, vooruitlopend op het nieuwe stelsel.

Het team
Het beleidsteam statushouders bestaat uit 20 medewerkers. Zij houden zich bezig met de doorontwikkelingen van de aanpak, alsmede de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Wij voeren nu al pilots uit om het nieuwe stelsel zo goed mogelijk vorm te geven. Het uitvoeringsteam bestaat uit zo’n 100 medewerkers en is verdeeld over verschillende teams en functies (klantmanagers en jobhunters Team Entree, jongerenadviseurs v.d. Jongerenpunten, inkomensconsulenten WPI). Klantmanagers en jongerenadviseurs bieden statushouders persoonlijke begeleiding en maatwerk, om ervoor te zorgen dat ieder met een passende baan, opleiding of participatie meedoet in de Amsterdamse samenleving. In aanloop naar nieuwe Inburgeringsstelsel adviseren klantmanagers de statushouders ook over de juiste inburgeringsroute.

Werkzaamheden communicatieadviseur

In de aanloop naar de implementatie van het nieuwe stelsel, houdt de communicatieadviseur zich bezig met o.a. de volgende werkzaamheden: Adviseren op politiek bestuurlijk sensitief dossier

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren managementteam en projectleiders over diverse vraagstukken.
 • Adviseren over en ontwikkelen van middelen.
 • Onderhouden van contacten externen, waaronder media in afstemming met woordvoering.
 • Interne communicatie binnen projectteam en uitvoeringsteam o.a. t.b.v. implementatie nieuwe werkprocessen en inburgeringsstelsel.
 • Kennisdelen, zowel intern als extern.
 • Ondersteunen bij werkbezoeken.
 • Bijhouden en delen externe ontwikkelingen en trends.
 • Interne en externe positionering van aanpak.
 • Schrijven van portretten van statushouders.

Stedelijk Coördinatieteam Vluchtelingen (4 uur per week)

Sinds 2015 zijn er in Amsterdam ruim 6000 statushouders gehuisvest. Deze statushouders zoeken hun plek in de stad en dat vergt inzet van de gemeentelijke afdelingen G&O, Wonen, Onderwijs, Werk, Participatie, Inkomen, Zorg, Jeugd, Sport, de GGD en de stadsdelen. Ook heeft Amsterdam het azc Willinklaan, een regulier asielzoekerscentrum. Uitgangspunt op het terrein van asielzoekers en vluchtelingen is dat alles wat in de lijn (de directie) georganiseerd kan worden in de lijn wordt gedaan. Lijnoverstijgende, complexe en bestuurlijk gevoelige zaken komen terecht bij de coördinerend directeur en bij de coördinerend wethouder. Om zijn rol goed te kunnen vervullen heeft de coördinerend directeur een klein team ingericht: het Stedelijk Coördinatieteam Asielzoekers & Statushouders. Dat team bewaakt de samenhang tussen de verschillende dossiers, bereidt de integrale ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming voor en voert de regie indien er zich incidenten met statushouders in de stad voordoen.

Werkzaamheden communicatieadviseur

 • Adviseren op politiek bestuurlijk sensitief dossier.
 • Coördinatie communicatie over vluchtelingen.
 • Betrokken communicatieadviseurs betrekken.
 • Aanspreekpunt redactie over thema/doelgroep vluchtelingen.
 • In samenwerking met redactie pagina’s Amsterdam.nl voor doelgroep statushouders/vluchtelingen en over thema vluchtelingen actualiseren en doorontwikkelen.
 • Coördinatie betrokken communicatieadviseurs asielzoekers en vluchtelingen
 • Trekker doorontwikkeling Amsterdam.nl
 • Aanspreekpunt redactie sociaal Amsterdam.nl

Communicatieadvies overkoepelende onderwerpen asielzoekers en vluchtelingen

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelgroep statushouders en vluchtelingen;
 • Ervaring als medior communicatieadviseur;
 • Ervaring binnen een gemeente of andere complexe organisatie;
 • Ervaring met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie en management.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring