Communicatieadviseur P&O

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Communicatieadviseur P&O. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur tot september 2021 (startdatum eind april 2021).

Functieomschrijving
Je ondersteunt het Carrièrecentrum (afdeling onder directie P&O) met interne- en verandercommunicatie bij de reorganisatie en doorontwikkeling. Voor de reorganisatie volg je in eerste instantie de P&O brede communicatiekaders en -kalender (vastgesteld plan) en onderhoud je contact met communicatieadviseurs van andere afdelingen onder P&O. Met hen werk je ook steeds meer naar P&O brede onderwerpen toe die gezamenlijk opgepakt/gecommuniceerd kunnen worden. Alle afdelingen onder P&O zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie over de doorontwikkeling naar de medewerkers toe. Binnen het Carrièrecentrum help je de afdelingsmanager, teamleiders en veranderteam om de vertaalslag naar medewerkers te maken en de vinger aan de pols te houden. Of wel: je zorgt dat de bovenstroominformatie begrijpelijk is voor medewerkers, helpt hen om communicatief te zijn en de timing juist en je bent alert op onderstroominformatie (gevoelens en meningen bij medewerkers). Je fungeert als communicatieschakel tussen communicatie P&O enerzijds en het team Communicatie en bewustwording van het Carrièrecentrum anderzijds, die zich bezighouden met exposure van Carrièrecentrum gerelateerde thema’s binnen de organisatie. Je sluit dan ook bij hen aan. Tot slot voorzie je in de juiste en passende communicatiemiddelen en -boodschappen om collega’s van het Carrièrecentrum (op afstand) te informeren en zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Samen met het veranderteam van het Carrièrecentrum zorg je voor participatie van medewerkers bij de doorontwikkeling.

Werkzaamheden
Als communicatieadviseur voor Het Carrièrecentrum word je voor het volgende ingezet:

– Binnen de kaders van het centrale plan een interne communicatiestrategie, een communicatieplan en kalender uitwerken voor Het Carrièrecentrum.
Belangrijke onderdelen zijn oa:
– Hoe betrekken we medewerkers
– Hoe nemen we onze opdrachtgevers mee in de ontwikkeling
– In het interne communicatieplan moeten ook de onderdelen uit de doorontwikkeling worden opgenomen die Het Carrièrecentrum zelfstandig uitvoert en waarop communicatieondersteuning nodig is, wij denken aan:
– Het functioneren van de businessteams
– Hoe zorgen we voor integraliteit in de diensten die we leveren aan de klant en hoe nemen we medewerkers mee in deze beweging
– Bewustwording creëren bij medewerkers dat zij werken voor het gehele Carrièrecentrum en aanmoedigen dat medewerkers actief nadenken over mogelijke carrièrestappen
– Deelnemen aan het projectteam communicatie, waarin een afvaardiging van (communicatie)adviseurs van alle P&O afdelingen en deelnemen aan overleg van team Bewustwording en communicatie.
– Nauwe samenwerking met de teamleiders van het Carrièrecentrum, de projectsecretaris van de doorontwikkeling en het afdelingshoofd.
– Verzorgen van het mailnieuws (tweewekelijks) richting medewerkers
– Deelopdrachten voor bijvoorbeeld vormgeving en redactie formuleren en uitzetten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Ervaring als communicatieadviseur ervaring binnen een overheidsinstelling of andere grote, complexe organisatie;
  • Als communicatieadviseur ervaring met het laten vervaardigen van communicatiemiddelen;
  • Als communicatieadviseur ervaring met veranderkundige processen;
  • Affiniteit met P&O gerelateerde onderwerpen;
  • Schrijft een korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten , met benoeming van concrete resultaten.

Voldoe je aan het profiel en spreekt deze opdracht je aan? Reageer dan uiterlijk voor maandag 8 maart a.s.

Deze opdracht kan zowel op freelance basis als in dienst worden uitgevoerd. Bij vragen kan je rechtstreeks contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, recruiters Dumol Jobs, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring