Communicatieadviseur Stedelijke Evenementen

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior communicatieadviseur stedelijk evenementenbureau. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar (april 2021 t/m april 2022).

Opdrachtomschrijving

Het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam zoekt voor het Stedelijk Evenementenbureau (SEB) een enthousiaste en overtuigende medior communicatieadviseur met een ruime ervaring voor minimaal 32 uur per week. Over het Stedelijk Evenementenbureau (SEB) Het SEB vervult een spilfunctie op evenementen in Amsterdam. Primair in opdracht van de burgemeester vanwege de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. Maar daarnaast ook college-breed gelet op de betekenis van evenementen voor het culturele leven in Amsterdam, de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, de citymarketing en vanwege het beslag dat evenementen leggen op het ruimtegebruik en het groen. Het is een dossier onder druk en het kent afbreukrisico’s. Er woedt al jaren een fel debat over hoeveel ruimte evenementen mogen innemen, met name gevoed door de overlast van dancefestivals. Er is steeds minder plek voor evenementen omdat alle ruimte in de stad steeds intensiever wordt gebruikt. Echte keuzes daarin lijken onvermijdelijk. Hier staat tegenover dat Amsterdam een rijk en betekenisvol aanbod aan evenementen heeft. Dat is iets om behouden, maar ook om te zorgen voor voldoende vernieuwing. Voor de beeldbepalende evenementen geldt dat je telkens opnieuw wordt afgerekend op je laatste editie. De evenementen sector is hard getroffen door de coronapandemie. De komende jaren zullen ook in teken moeten staan van herstel. Het SEB regisseert de inhoudelijke beleidsontwikkeling voor evenementen. Het ging voorheen om vergunningen- en locatiebeleid, in de nabije toekomst komt daar programmatisch-inhoudelijke sturing bij, net als beleid gericht op herstel van de sector. Ze doet dit samen met een breed scala aan gemeentelijke diensten, met veiligheidspartijen en uitvoerde partijen zoals VTH stadsdelen en de omgevingsdienst. Verder zijn er nauwe banden in G5 verband, met de branche en is er contact met een breed scala aan bewonersgroepen. Daarnaast heeft het SEB een leidinggevende rol in de realisatie van de grote beeldbepalende en risicovolle evenementen zoals Koningsdag, de Pride, Sail ADE, grote voetbalevenementen en de viering van de jaarwisseling. Het SEB levert de gemeentelijk projectleider, fungeert als direct opdrachtgever voor de producenten, dan wel verleent of coördineert de vergunningverlening, de communicatie aan bezoekers en het omgevingsmanagement. In de uitvoering resteren nog twee andere rollen. Onder leiding van het SEB vindt wekelijks overleg plaats in de stedelijke regietafel evenementen met betrokkenen in de uitvoering (VTH, OD, stadsregie en veiligheidspartijen) over issues in de lopende werkvoorraad aan aanvragen. Issues worden als nodig bestuurlijk geëscaleerd. Een tweede rol betreft de advies- en beheerrol in het kader van het evenementenfonds waar jaarlijks circa 1,5 miljoen aan subsidies in rond gaat. De opdracht We zoeken een stevige medior communicatieadviseur die met overtuiging de communicatieadviseurs van de betrokken partijen kan enthousiasmeren en verbinden, om vanuit de gemeente Amsterdam gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de diverse werkzaamheden binnen het SEB. Je werkt zowel voor “het beleid” als voor de communicatie die nodig is voor de grote evenementen. Omdat je goed moet kunnen schakelen tussen je verschillende rollen en de verschillende partners, vraagt dit lenigheid en overtuigingskracht.

Werkzaamheden
– Eerste aanspreekpunt communicatie voor de grootstedelijke evenementen (Directie Communicatie, Externe Betrekkingen) – Voorzitten en coördineren van de diverse communicatiewerkgroepen. Betrokken gemeentelijke partners zijn: Handhaving & Toezicht, Afval, Verkeer & Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur, Diversiteit en de stadsdelen. Afhankelijk van het evenement zouden ook vanuit Programma Varen/het Havenbedrijf adviseurs kunnen aanschuiven.
– Leveren van een communicatiedraaiboek, dat verweven wordt met het communicatiedraaiboek van het gemeentelijke crisisteam – Interne- en externe communicatie (gemeentelijke organisatie, de bewoners, ondernemers en bezoekers)
– Coördineren van de productie van communicatiemiddelen en monitoren van social media
– Pers: afstemmen met de woordvoerder – Communicatieadvies met betrekking tot alle uitingen vanuit het SEB
– Actualiseren van social media kanalen van SEB.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je beschikt over HBO/WO werk en denkniveau;
  • Als communicatieadviseur ervaring als gesprekspartner in een projectteam en hebt hierbij goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
  • Kennis van en ervaring met de productie van communicatiemiddelen en het gebruik van social media;
  • Schrijf een korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten , met benoeming van concrete resultaten.

Voldoe je aan het profiel en spreekt deze opdracht je aan? Reageer dan uiterlijk voor maandag 8 maart a.s.

Deze opdracht kan zowel op freelance basis als in dienst worden uitgevoerd. Bij vragen kan je rechtstreeks contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, recruiters Dumol Jobs, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring