Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een concerndirecteur Stadsontwikkeling. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van twee jaar, met mogelijk een optie tot verlenging. Startdatum is z.s.m.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en organisaties aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

In de gemeente Hilversum werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

De samenleving vraagt nadrukkelijk om een actieve en flexibele overheid. We moeten goed kunnen luisteren, netwerken en onderhandelen. En rechtmatig en betrouwbaar zijn. Flexibel en oplossingsgericht en bewaker van het publiek belang. Op twee benen dus, souplesse combineren met een solide basis. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

In het afgelopen jaar hebben directie en management van de gemeente Hilversum gewerkt aan de verdere organisatieontwikkeling. Een van de belangrijke en urgente onderdelen van de verdere organisatieontwikkeling betreft het versterken van de samenhang van de opgaven in het ruimtelijk domein. We richten ons op inhoudelijke samenhang van projecten en programma’s op het terrein van gebiedsontwikkeling, beleidsvorming, visie-ontwikkeling, etc.

We oriënteren ons in Hilversum al enige tijd op portfolio-denken. Dat ontwikkelen we nu concreet verder door:

 • Het definiëren van een portfolio Stadsontwikkeling om overzicht en cadans in de verstedelijkingsopgave te brengen.
 • Sturing op het portfolio, door het ontwikkelen van een duidelijke combinatie van lijnsturing en project/programma/ portfoliomanagement, op basis van (evenwicht in) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Opdracht (verantwoordelijkheden) en taken

De concerndirecteur Stadsontwikkeling gaat zich met name bezig houden met de inrichting van het portfolio denken binnen de gemeente Hilversum.

Het betreft een tijdelijke concern directiefunctie voor de periode van 2 jaar. De directeur maakt deel uit van de directie van de gemeente Hilversum en geeft leiding aan een of meer afdelingsmanagers. Programma’s en projecten staan elk afzonderlijk onder leiding van een gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. De concerndirecteur Stadsontwikkeling zorgt voor verbinding en afstemming tussen deze ambtelijk opdrachtgevers, door de lijnstructuur heen en wordt een belangrijke gesprekspartner voor de regietafel Organisatie en Ontwikkeling.

De nieuwe functionaris krijgt drie opgaven:

 1. Inrichting en aansturing van een portfolio Stadsontwikkeling:

Tot het portfolio behoren ten minste visie en strategie in de vorm van de omgevingsvisie, in samenhang met de mobiliteitsvisie, woonvisie, groenbeleidsplan, het programma energietransitie, het programma Smart City, het programma economie en de majeure projecten in Hilversum (> 250 woningen of arbeidsplaatsen). 

 1. Lid van de directie en relevante regietafels
  a) Verbinding maken met andere programma’s, zowel in het fysieke domein als bijvoorbeeld Smart City, sociaal domein en veiligheid.
  b) Coaching van het management in het gezamenlijk door-ontwikkelen van opgavensturing, professionaliseren van opdrachtgever/opdrachtnemerschap.
 2. Versterk het voor Hilversum relevant strategisch extern netwerk met partijen binnen en buiten Hilversum, gerelateerd aan het portfolio stadsontwikkeling. Wij denken hierbij aan een integrale aanpak, dus enerzijds de klassieke ruimtelijk-economische partners als ook onze partners in het sociale domein en het veiligheidsdomein. Een ander onderdeel is het actief deelnemen in bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het Directeurenoverleg Regio Utrecht, het Directeurenoverleg Ruimte van de MRA (namens de regio Gooi en Vechtstreek) en het Directeurenoverleg Fysiek Domein van de regio Gooi en Vechtstreek (namens Hilversum).

De concerndirecteur Stadsontwikkeling inventariseert wat nodig is om deze opgaven tot een goed resultaat te brengen. Hierbij toont de concerndirecteur Stadsontwikkeling een hands-on mentaliteit en eigenaarschap.

De directie bestaat uit een algemeen directeur en een concerndirecteur, de concerndirecteur Stadsontwikkeling is een tijdelijke aanvulling. De functie valt hiërarchisch onder de algemeen directeur.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling;
 • Aantoonbare werkervaring met leiding geven aan veranderingstrajecten;
 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdersmanagement op strategisch niveau.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 11 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring