Constructeur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een constructeur. Het betreft een functie voor 16-36 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Voor het programma Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) zijn wij op zoek naar een constructeur Beton en Hout.
Het Programma Constructieve Veiligheid Bruggen stelt het Toetsingskader Amsterdamse Bruggen (TAB) op en toetst de Amsterdamse verkeersbruggen op constructieve veiligheid (TCVB). Voor het TCVB onderdeel in dit programma, zijn wij op zoek naar een constructeur Beton en Hout. De opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd in teamverband en in interactie met het TAB onderdeel van het programma

Werkzaamheden:
De Constructeur voert een constructieve beschouwing uit op de bruggen en draagt bij aan de advisering hoe de bruggen zo goed en zo lang mogelijk in stand kunnen worden gehouden, onder de huidige omstandigheden. Binnen deze beschouwing doet de constructeur gericht archiefonderzoek, zet inspecties uit en formuleert de (risico gestuurde) uitvraag, voert verificatie berekeningen uit en brengt dit samen in een verslaglegging en advies.

In het voorkomend geval mocht blijken dat de brug niet voldoet aan de gestelde wettelijke veiligheidseisen, formuleert de constructeur de functionele beperkingen op de brug, alsmede een in te zetten monitoring van deformaties, schades etc.

De te beoordelen bruggen bestaan uit een veelheid van materialen en materiaal combinaties, zijnde beton, beton-staal combinaties, metselwerk, houten paalfunderingen, met een eveneens grote verscheidenheid aan specifieke materiaal gebonden schademechanismes.

De opdrachtgever:
Programma Constructieve Veiligheid Bruggen:
Amsterdam heeft zo’n 1615 bruggen. Veel van die bruggen zijn decennia geleden ontworpen en gebouwd voor aanzienlijk minder zwaar (vracht-)verkeer dan tegenwoordig. De gemeente beheert en onderhoudt haar bruggen risicogestuurd. Steeds is in beeld welke risico’s het functioneren van de bruggen en/of de veiligheid bedreigen en hoe deze risico’s kunnen worden beheerst. Het Programma Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) onderzoekt binnen een meerjarig programma de bruggen op constructieve veiligheid. Het ontwikkelt daarvoor een toetsingskader, waarmee de bruggen in Amsterdam worden getoetst en beoordeeld. Gestart wordt met ca. 850 wegverkeerbruggen waarvan de verkeersbelasting het meest is gewijzigd.
https://www.amsterdam.nl/projecten/bruggen/toetsen-amsterdamse/

Functie/eisen:
– Je beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
– Je hebt minimaal een behaald HBO diploma Civiele Constructies aangevuld met relevante post HBO opleidingen, zoals HTI, BV constructeur;
– Je hebt kennis van Europese en nationale normen, voorschriften en richtlijnen, maar minimaal aantoonbaar voldoende kennis en ervaring met de NEN8700 serie.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met verificatieberekeningen voor bestaande bruggen;
– Je bent voldoende en aantoonbaar bekend met de CUR117 en de aanverwante Handboeken en kan vanuit dit gegeven voldoende initiatieven nemen en uitvragen formuleren t.a.v. inspecties en materiaalonderzoek voor de bruggen volgens de CUR117;
– Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met verificatie berekeningen op modelleringsniveau 1 t/m 3 (LE) (Ligger- of staafmodel, Schijfmodel (vlakke vervormings- of spanningstoestand) en Plaat- of schaalmodel zoals beschreven in de (groene versie) CROW/CUR aanbeveling C2261 ‘Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden’;
– Je hebt aantoonbaar voldoende kennis en ervaring om de resultaten te beoordelen t.a.v. inspecties, materiaalonderzoek voor de bruggen volgens de CUR117, waarbij de nadruk ligt op hout gebonden materiaalonderzoeken, zoals houten paalfunderingen en houtconstructies in het algemeen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 20 december!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring