Content-Ondersteuner DSO-LV

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het kadaster zijn wij op zoek naar een Content-Ondersteuner DSO-LV (Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening). Het betreft een functie voor 16-24 uur, voor een periode van een half jaar met optie tot verlening. De standplaats is Apeldoorn, Utrecht en Den Haag.

Opdrachtomschrijving:
Gepland is dat in 2021 het DSO-LV gebruikers optimaal ondersteund bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren.

 

De DSO‑LV is een complex geheel van enerzijds standaarden voor omgevingsdocumenten (OD) en koppelvlakken en anderzijds informatiesystemen. Omgevingsdocumenten zijn Besluiten van Nederlandse bevoegd gezagsinstanties van alle bestuurslagen met juridische regels geldend voor activiteiten in onze fysieke leefomgeving. Deze OD’s vervangen t.z.t. alle bestaande bestemmingsplannen en andere regels op dit gebied.

Deze componenten hangen allen sterk met elkaar samen, moeten goed (blijven) aansluiten op de standaarden en informatiesystemen in haar omgeving, en worden ontwikkeld en beheerd door de verschillende Operationele Beheer Organisaties (OBO’s).

 

Om, Ketenbreed de DSO-LV te kunnen testen is structureel goede vulling nodig in de vorm van OD’s en nog heel veel meer. Deze “systeemvulling” duiden we algemeen aan met de term Content.

Niet alleen (keten)testen vergen structureel goede en goed beheerde content, ook Bevoegde Gezagen (BG’s, gemeentes, provincies en waterschappen) hebben goede content nodig om te kunnen oefenen met de nieuwe manier van werken. Om nieuwe BG’s en andere partijen aan te kunnen sluiten op de DSO‑LV is structureel content nodig om elke nieuwe aansluiting efficiënt en effectief te kunnen testen. Voor het implementeren van de DSO-LV heb je content nodig om te kunnen laten zien dat, en hoe, de DSO‑LV werkt. Kortom: als beheerder van de DSO‑LV heb je flink wat content nodig om het DSO te kunnen implementeren en in stand te houden.

Voor het maken en beheren van ketenbrede en algemeen bruikbare content voor de DSO‑LV zoeken wij een Content ondersteuner voor de TBO.

Taken:

 • Vervaardigen en beheren van:
  • Integrale content t.b.v. ketenintegratietests, regressietests, en praktijkproeven uitgevoerd door DSO‑LV-ontwikkelaars en -beheerders.
  • Algemeen bruikbare, generieke content voor praktijkproeven uitgevoerd door en/of namens BG‑instanties.
   N.B. Het maken van BG-specifieke content is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de betreffende BG-instanties zelf.
  • Algemeen bruikbare, generieke content voor het aansluiten op de DSO‑LV door en/of namens BG-instanties, in het kader van de migratie van BG-instanties naar de Omgevingswet.
   Dit omvat generiek bruikbare bestanden t.b.v. het technisch testen van een aansluiting.
 • Promoveren en/of converteren van beheerde herbruikbare algemeen bruikbare, generieke demo- en oefencontent en -scripts naar een volgende DSO-LV-release.
 • Het actief stimuleren van de totstandkoming en het in beheer brengen van adequate Praktijkrichtlijnen voor de koppelvlak-standaards van de DSO‑LV.
 • Het instrueren van collega’s in de werking en eigenaardigheden van standaards en systeemcomponenten van de Landelijke voorziening van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) met betrekking tot content.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Tijdige en adequate:
  • Respons op concrete en juiste verzoeken van DSO‑LV-ontwikkelaars en ‑beheerders m.b.t. content t.b.v. ketenintegratie- en regressietests.
  • Terugkoppeling over bevindingen aan IPOw en ontwikkelteams (“feedbackloop”).
 • Tijdige beschikbaarheid van herbruikbare algemeen bruikbare, generieke content in een volgende DSO‑LV-release.

Functie-eisen:

 • Heeft een academische denk- en werkniveau aangetoond middels werkervaring of opleiding;
 • Heeft minimaal 2 jaar ervaring met Agile werken & Scrum;
 • Heeft aantoonbaar affiniteit met ontwikkelen en beheren van software- en gegevenscomponenten;
 • Heeft aantoonbare ervaring met het Werken met XML en/of Databases;
 • Heeft aantoonbare ervaring met het promoveren en/of converteren van DSO Content naar een volgende DSO-LV-release;
 • Heeft aantoonbare ervaring met Omgevingsdocumenten & koppelvlak STOP/TPOD.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 11 december!

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring