Contractmanager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een contractmanager. Het betreft een functie voor 20 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. Door het gebruik van functioneel specificeren is een koppeling te leggen tussen de eisen vanuit opdrachtgever en omgeving, kan contractmanagement de mogelijkheden van de markt optimaal benutten en tegelijkertijd het risico vanuit de markt beheersen.

De Contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering richting verschillende marktpartijen. De contractmanager is ook degene die de contacten onderhoudt en zo nodig de onderhandelingen voert met de marktpartijen. Verder geef je advies op het gebied van strategisch en tactisch contractmanagement.

De Contractmanager is onderdeel van het Integraal Projectmanagement(IPM) team en wordt aangestuurd door de Projectmanager. Binnen het Projectcentrum Metro & Tram werken wij in Clusters. Er vallen meerdere projecten binnen een cluster en er is één IPM team per cluster.

Werkzaamheden

 • Rapporteren over voortgang van de werkzaamheden binnen het verantwoordelijkheidsgebied;
 • Afstemmingsoverleggen voeren met de opdrachtnemer over wijzigingen in Contract;
 • Afstemmen intern met diverse adviseurs/teamleden en extern met opdrachtnemer over interpretatie en opvolging van eisen en opzetten van processen rondom contractmanagement;
 • Verantwoordelijk voor het contractwijzigingenregister;
 • Periodiek uitvoeren van een SCB-toets of documenttoets op het gebied van contractmanagement;
 • Deelnemen aan diverse interne en externe overlegvormen (managementoverleg, projectoverleg, contractoverleg e.d.);
 • Managementteam adviseren betreffende contractzaken, contractissues, claims, formele correspondentie, toets resultaten en proceseisen, strategische contractvraagstukken;
 • Visie op contractmanagement en het vakgebied door ontwikkelen binnen PC;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen, notities, memo, presentaties etc. t.b.v. besluitvorming op directieniveau;
 • Verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het aanbestedingsdossier(s);
 • Verantwoordelijk voor de review van aanbestedingsdossier(s) (planning, commentaar documenteren, etc.);
 • Functioneren als eindverantwoordelijke binnen he team gedurende de aanbestedingsprocedure(s);
 • Verantwoordelijk voor het risico gestuurde contractbeheersingsprocessen binnen de projecten en het cluster;
 • Verantwoordelijk voor formele correspondentie met de opdrachtnemer;
 • Verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het wijzigingenproces met de opdrachtnemer, gericht op een ongestoord uitvoeringsproces.Verantwoordelijk en aanspreekpunt voor:
 • Contractzaken gedurende de uitvoering van het Contract;
 • Wijzigingenproces;
 • De formele correspondentie met de Opdrachtnemer;
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) binnen de projecten;
 • Hoog politiek en maatschappelijk afbreukrisico met uitstraling op organisatie overstijgend tot gemeente overstijgend niveau.Metro en Tram (MET)
  Het is de ambitie van de Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Je wordt werkzaam voor het Projectencentrum van Metro en Tram. Binnen het Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal interessante projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de regio van de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-,vervangings-, als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van metro en tram. Het Projectencentrum werkt met projectclusters die aangestuurd worden door IPM (integraal projectmanagement) Teams. Het Projectencentrum is nog volop in ontwikkeling. Dit vraagt iets van onze kandidaat.

  Vind je het leuk om mee te bouwen aan de regio rail organisatie dan ben jij onze nieuwe Contractmanager.  Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projecten vallen zijn:

  Realisatie Uithoornlijn
  • Ombouw Amstelveenlijn
  • Renovatie Oostlijn
  • Metrostation Sixhaven
  • IJ-tram
  • Renovatie metrostation RAI
  • Zuidasdok
  • Centraal Beheer Installaties
  • Stationssystemen | Camera Toezicht Systemen
  • OV chipkaart mid-life upgrade

  Het betreft hier altijd projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Vervoersregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.

  Betreffende projecten hebben daarbij ook altijd een groot financieel afbreukrisico gezien de lange looptijd, de omvang, de complexiteit en het multidisciplinaire karakter van de projecten. De projectbudgetten lopen uiteen van enkele miljoenen euro’s tot vele honderden miljoenen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal WO werk en denkniveau;
 • Minimaal afgeronde/ erkende opleiding op HBO niveau met opleidingsrichting Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Civiele Techniek, Bouwkunde en/of Technische Bedrijfskunde of gelijkwaardig;
 • Minimaal 3 jaar projectmatige ervaring op het gebied van project- en inkoopmanagement in de Infra in zowel voorbereidende als uitvoerende taken;
 • Ervaring met output gestuurde contracten zoals D&C op basis van UAV-GC of gelijksoortig;
 • Ervaring met Europese Aanbestedingsprocedures;
 • Ervaring met Bestuurlijke/politieke aspecten van infrastructurele projecten.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring