Coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de ZondMw Den Haag zijn wij op zoek naar een coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging. Het betreft een functie voor 8 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Organisatie
ZonMw te Den Haag is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en de gezondheid te verbeteren. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw ontwikkeling en praktische toepassing van kennis op het gebied van preventie, zorg en gezondheid.

Aanleiding en doel ZonMw-programma
Met het praktijkgerichte ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de professionele ontwikkeling van geestelijke verzorgers in de thuissituatie ondersteund.

Het programma geeft inzicht in hoe de inzet van geestelijke verzorgers en aandacht voor Zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden in bestaande zorg en ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden van professionals en vrijwilligers en met de behoeften van de zorgvrager. Bovendien maakt het programma duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door zowel de mensen die geestelijke verzorging krijgen als door de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Actieonderzoek
Het actieonderzoek, dat begin 2020 is gestart, is bedoeld om de Netwerken Palliatieve zorg in deze voor hen betrekkelijk nieuwe activiteit ondersteuning te bieden. In maart 2020 zijn alle thema’s van de acht gehonoreerde actieonderzoeken bekend gemaakt.  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoeken-naar-zingeving-in-de-thuissituatie-van-start/

Coördinatie (actie) onderzoek
Voor de coördinatie van het actieonderzoek en de afstemming met andere lopende projecten binnen en buiten het programma Zingeving en Geestelijke verzorging zoekt ZonMw een ervaren onderzoeker die bekend is met actieonderzoek en thuis is in de wereld van Zingeving en Geestelijke verzorging.

Projectleidersbijeenkomsten
Sinds 26 oktober 2019 worden projectleidersbijeenkomsten met de actieonderzoekers georganiseerd; dit om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en om de impact van het programma te vergroten. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten gelegenheid om knelpunten te adresseren en successen te delen. De bijeenkomsten krijgen een vervolg in een leergemeenschap waarvoor ZonMw in het najaar van 2020 een subsidieoproep openstelt. Deze leergemeenschap start in de loop van 2021. De coördinator (actie-)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging krijgt een belangrijke rol in de voorbereiding van deze leergemeenschap.

Opdracht
Je bent verbinder tussen het actieonderzoek en het andere onderzoek omtrent Zingeving en Geestelijke verzorging. Tevens ben je voorbereider van de leergemeenschap Zingeving en Geestelijke verzorging in nauwe samenwerking met ZonMw.

Taken

 • Coördineren van het actieonderzoek.
 • Verbinden van de actieonderzoekers onderling en van de inhoud van de onderzoeksprojecten.
 • Zorgdragen voor input vanuit het actieonderzoek in andere relevante bijeenkomsten op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging en vice versa.
 • Verspreiden van bestaande kennis, ervaringen, instrumenten en mooie voorbeelden onder actieonderzoekers.
 • Procesbegeleiden van kennisdeling binnen en vanuit het actieonderzoek.
 • Ophalen, analyseren en ondersteunen bij het beschikbaar maken van resultaten per thema.
 • Behoefte verkennen bij onderzoekers, praktijk en onderwijs hoe ‘leren en verbeteren’ kan worden vormgegeven en hoe een leergemeenschap eruit zou moeten zien.

N.B.
*Bovenstaande taken vinden plaats in nauwe samenwerking met de programmamanager Zingeving en geestelijke verzorging van ZonMw.
*De geselecteerde onderzoekcoördinator krijgt van ZonMw de mogelijkheid om 4 uur per week ondersteuning aan te trekken.

Resultaten

 • Voorbereiden en leiden van acht projectleidersbijeenkomsten van actieonderzoekers – op thema – aangevuld met projectleiders geestelijke verzorging thuis en andere onderzoekers/betrokkenen, inclusief verslaglegging.
 • Bijdrage aan bijeenkomsten voor derden bijv. de conferentie Zingeving Geestelijke verzorging thuis in samenspraak met de actieonderzoekers.
 • Rapportage na 1 jaar (juli 2021) met voorlopige uitkomsten per actieonderzoek en geïntegreerd per thema. Tevens bevat de rapportage aanbevelingen voor praktijk en verder onderzoek, dat mede dient ter invulling van de subsidieoproep die in het voorjaar van 2021 door ZonMw wordt opengesteld.
 • Indien verlenging met 1 jaar: Rapport met definitieve uitkomsten van de projectperiode t/m mei 2022, per actieonderzoek en per thema. Het eindrapport levert tevens praktische resultaten op over begeleiding van actieonderzoek(ers) en beschrijft hoe de verbinding tot stand is gekomen tussen de diverse actieonderzoeken op gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
 • Minimaal vanaf 1 januari 2020 verbonden aan een onderzoeksorganisatie (Hogeschool of Universiteit) als zelfstandige of in loondienst;
 • Je bent per 6 juli 2020 beschikbaar, tot en met 30 juni 2021.

Voldoe je aan bovenstaand profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan vóór 19 juni 2020.

 

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring