Coördinator bouwdynamiek

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een coördinator bouwdynamiek. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Werkzaamheden
In het kader van bouwdynamiek is er urgentie om bouwoverlast, en dan specifiek met betrekking tot logistieke bewegingen, te beperken. Bij een gecoördineerd bouwoverleg worden belanghebbenden vroegtijdig betrokken om kennis en informatie te delen bij specifieke Bouw- (overlast) projecten met een grote impact.De nog steeds toenemende aantrekkelijkheid van Amsterdam als stad om te wonen, werken en verblijven heeft een aantal negatieve gevolgen. De overlast van vele (ver)bouw en objecten in de openbare ruimte of te wel de “bouwdynamiek” is een fenomeen die door de vele oorzaken evenzeer zoveel oplossingen kent.

Onder bouwdynamiek verstaan wij de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd. De bouwdynamiek leidt echter ook tot overlast voor omwonenden en tot negatieve ontwikkelingen in de stad (verharding tuinen, aantasting stedenbouwkundige of architectonische eenheden, grondwaterproblemen). Zaak is een goede balans tussen die gevolgen te vinden. De aanpak bouwdynamiek is een technisch, juridisch en maatschappelijk complexe opgave. Om te zorgen voor een juiste balans tussen het recht om te bouwen en het inperken van de overlast op de omgeving.

In zuid is er behoefte om de overlast, die de toenemende bouwdynamiek met zich meebrengt te reguleren, door invulling te geven aan een combinatie van twee van de hierboven genoemde terreinen, te weten omgevingsmanagement en communicatie. In stadsdeel Zuid is daarom gestart met een pilot op precies die combinatie, de themagerichte gebiedscoördinatie. In 5 gebieden is er een aanleiding voor het instellen van deze functie van coördineren. De vijf gebieden zijn zo gekozen dat er een variëteit is in oorzaken van de overlast en het gebruik van die gebieden, waardoor het lerend effect maximaal kan zijn. Het gaat op dit moment om 5 verschillende gebieden in Oud – Zuid (Museumplein e.o)

  • Nicolaes Maesbuurt
  • Van Breestraat (tussen Emmastraat en Corn. Schuytstr.)
  • Van Eeghenstraat
  • Hobbemakade e.o
  • PC Hooftstraat

Deze vijf gebieden moeten op termijn vermoedelijk uitgebreid worden naar andere delen van Zuid (Denk aan De Pijp)
De coördinator bouwdynamiek krijgt de taak om een periodiek overleg te organiseren met de uitvoerende partijen in deze gebieden, waarin zoveel mogelijk wordt gestuurd op het effectief gebruiken van de openbare ruimte met respect voor de omgeving en met in achtneming van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de bouwprojecten. De uitkomsten en de voortgang in het reguleren vanuit deze overleggen moeten transparant gecommuniceerd worden naar de omgeving.
Het op lokaal niveau regisseren van bouwlogistieke bewegingen zorgt voor:
Het voorkomen en/of beheersbaar maken van bouwoverlast van lange – en meerdere (tegelijkertijd zijnde) bouwprojecten met hoge impact.
• Meer waardering, begrip en gevoel van betrokkenheid te krijgen door informatie en kennis delen, naar en tussen verschillende stakeholders
• Voorkomen dat meldingen klachten worden

De opdrachtgever(s)
Er is een projectmanager Casper van Busschbach  actief die het afgelopen jaar beleid heeft ontwikkeld om de bouwdynamiek te beteugelen. Deze heeft ook de verbinding met het stedelijk platvorm Bouwdynamiek. Ook op stedelijk niveau worden er maatregelen genomen gericht op het inkaderen van de bouwdynamiek.

De Coördinator komt hiërarchisch onder de projectmanager  te vallen. Verder ben je de spin in het web tussen bestemmingsplanjuristen, vergunningen,  handhaving en de beheerders van de openbare ruimte.

Wat wordt er gevraagd?

  • minimaal over een hbo werk- en denkniveau;
  • ervaring met het opstellen van bouwlogistieke tekeningen (inzet tekenaar R&D);
  • bouwlogistieke tekeningen besproken in een periodieke werkgroep;
  • ervaring met aanvullende communicatie opzetten ter ondersteuning van zowel de ontwikkelaars als de buurt (inzet communicatie).

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring