Coördinator corona-aanpak

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een coördinator corona-aanpak. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een half jaar (optie tot verlenging).

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Bureau gemeentesecretaris
De collega’s binnen bureau gemeentesecretaris ondersteunen de gemeentesecretaris bij het uitvoeren van zijn twee rollen: eerste adviseur van het college van B&W en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het team bestaat uit een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders. Zij coördineren bestuurlijke en organisatie brede besluitvormingsprocessen, adviseren over politiek-gevoelige dossiers, voeren de woordvoering namens het college en bereiden representatieve verplichtingen van de bestuurders voor. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en daarnaast algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ter ondersteuning van die beide rollen heeft de gemeentesecretaris een eenheid tot zijn beschikking; dat bestaat uit onder meer een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders/bestuursadviseurs Communicatie en een administratieve ondersteuner. Het takenpakket bestaat onder andere uit coördinatie rondom de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, advisering over politiek-gevoelige dossiers en cluster overstijgende zaken, woordvoering namens het college, voorbereiding van collegeleden op mediaoptredens en representatieve verplichtingen.

Opdracht
De coronacrisis legt tijdelijk een bijzondere opgave bij de gemeente. Intern staan wij voor de opgave om de ambtelijke organisatie door te laten werken onder bijzondere beperkende omstandigheden. Daarbij moeten wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers borgen. Extern staan wij voor de opgave om de effecten voor onze inwoners zoveel mogelijk op te vangen. Dat is heel divers. Het kan gaan om openbare ordemaatregelen, maar het gaat ook om steunmaatregelen, zoals de Tozo.

Het kernteam corona is een ambtelijk team dat hierin signaleert, actievoorstellen formuleert en de uitvoering daarvan coördineert. De coördinator corona-aanpak ondersteunt het kernteam mee te denken, signaleren, schakelen, acties in gang te zetten, te bewaken en rapportages te schrijven.

Wie zoeken we?
De spin in ’t web binnen onze organisatie die hier enthousiast voor is. Je bent bereid om je huidige werkzaamheden over te dragen aan anderen, zodat je echt je handen vrij hebt hiervoor.

Jouw taken:

 • Het signaleren van knelpunten of ontwikkelingen en deze inbrengen in het kernteam/DT;
 • Schrijven van adviezen/voorstellen voor DT of bestuur domein/werkgroep/opdracht-overschrijdend;
 • Schrijven van rapportages zoals continuïteitsrapportage voor DT. Hiervoor enig onderzoek verrichten;
 • Schakel zijn tussen kernteam en werkgroepen en tussen werkgroepen onderling (ook stukje communicatie);
 • Actiepunten uit kernteam of DT oppakken en/of uitzetten;
 • Landelijke, regionale. lokale ontwikkelingen bijhouden en verbindingen leggen met de situatie in Westland;
 • Bijhouden van kaders (maatregelen);
 • Verbinding leggen met BMI en monitoring van effecten corona (zowel financieel als maatschappelijk). Betrokken zijn in de totstandkoming van de bestuurlijke opdracht;
 • Soms ook kleine brandjes blussen of zaken doorzetten die blijven hangen, oplossingen aandragen;
 • Administratieve taken waaronder agendasetting, verslaglegging, loggen en archivering.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Projectleider / Coördinator openbare orde/veiligheid in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 6 jaar of Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een Veiligheidsregio.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor maandag 14 december 2020. Bij vragen kan je contact opnemen met één van onze recruiters, Donna Nijboer (donna@dumoljobs.nl) of Yvonne Loocks (yvonne@dumoljobs.nl), 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring