Coördinator Regionaal Ondersteuningsteam GGD

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Coördinator Regionaal Ondersteuningsteam GGD. Het betreft een functie voor 32 uur per week, tot het einde van dit jaar, met optie tot verlenging.

De functie kent de komende periode de volgende aandachtsgebieden:

 • Coördinatie van het team
  Als coördinator van het Regionaal Ondersteuningsteam (hierna ROT) geef je functioneel leiding aan de medewerkers van het team. Het team bestaat uit 9 in- en externe medewerkers met verschillende kennis en aandachtsgebieden. De werkzaamheden van het team betreffen zowel structurele, terugkerende werkzaamheden als incidentele werkzaamheden (projecten). Je stelt het jaarplan en de begroting op en bewaakt de voortgang ervan. Je treedt als gedelegeerd opdrachtgever op voor externe partijen en ingehuurde medewerkers. De coördinator geeft, als spilfunctionaris / linking pin voor het samenwerkingsverband (regio Amsterdam-Amstelland en regio Zaanstreek-Waterland) sturing en inhoud aan de efficiënte en effectieve processen en resultaten die voortvloeien uit de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van specialistische jeugdhulp.

 

 • Relatiemanagement
  Vanwege verloop in de personele bezetting en verschillende inhoudelijke ontwikkelingen is bij de 14 betrokken gemeenten het zicht wie bij het ROT aan welke onderwerpen werkt niet optimaal. Je draagt zorg voor het in de toepasselijke overleggen inzichtelijk maken waar welke werkzaamheden zijn belegd. Je verbindt de juiste mensen op inhoud aan elkaar en je organiseert draagvlak voor beslissingen die het ROT nodig heeft om zijn taken uit te kunnen voeren.

 

 • Voorbereiden van het team op 2021.
  Per 2021 gaat het team 2 verschillende inkoopstelsels ondersteunen. Op 1-1-2021 heeft gemeente Amsterdam voor een deel van de specialistische jeugdhulp gekozen voor een ander stelsel dan waarmee nu in de bovenregionale samenwerking wordt gewerkt. De dienstverlening van het team moet worden aangepast om aan deze nieuwe vraag te voldoen.  Je definieert, initieert en bewaakt de benodigde veranderingen. En behartigt hierin de belangen van het ROT

 

 • Bijdragen aan uitwerking van (boven)regionale samenwerking vanaf 2022. De 14 gemeentes gaan vanaf 2022 nieuwe contracten afsluiten voor specialistische jeugdzorg. Hierbij is het mogelijk dat er verschillende keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inkoop. Tevens wordt er landelijk gekeken naar het vastleggen hoe regionale samenwerking er uit moet zien. Vanuit de gemeenten is dan ook de behoefte om de bovenregionale samenwerking te herijken, zowel op het gebied van beleidsvorming als op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor gaat op korte termijn een project starten. Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij als deelnemer, stakeholder en belangen behartiger namens het ROT deelneemt in dit project.

De werkzaamheden van de coördinator zijn o.a.:

 • Stuurt de medewerkers functioneel aan. Fungeert als procesbewaker van en draagt daardoor mede zorg voor de realisatie van de output en producten van het team. Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output, budgetbewaking, capaciteitsmanagement en prioriteitstelling van de medewerkers. Ookis hij/zij sparringpartner voor de teamleden;
 • Levert een bijdrage aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit doet hij/zij als informant;
 • Is aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van de deelnemende gemeenten ten aanzien van de bovenregionale ondersteuning richting externe partijen en interne dienstverleners;
 • Onderhoudt het contact met de samenwerkende gemeenten, diverse werkgroepen, en (landelijke) netwerken;
 • Zorgt dat de onderwerpen bedrijfsvoering, informatievoorziening, financiering en backoffice besproken worden in (de voorbereiding van) de regionale overlegstructuren. Heeft daarbij ook een signalerende en adviserende rol ten aanzien van procesverbeteringen en planning;
 • Is productowner van de regionale informatievoorziening. Dit zijn o.a. het Regionaal Administratie Platform (RAP) en de websites zorgomregioamsterdam.nl en ikzoekjeugdhulp.nl.

Functie-eisen:

– Je bent in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma op het gebied van (technische) bedrijfskunde, financiën, informatiemanagement en/of Informatica;

– Je hebt minimaal meer dan 4 jaar werkervaring in de functie van coördinator en/of teammanager van een bedrijfsbureau;

– Je hebt ervaring met het toepassen van (keten) Informatievoorziening en financiën;

– Je hebt meer dan 4 jaar ervaring met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van verandertrajecten met 10 of meer stakeholders.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 22 juli!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring