Data Architect DSO

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster (Apeldoorn/Utrecht/Den Haag) zijn wij op zoek naar een Data Architect DSO. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Data Architect die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De kandidaat zal in de rol van Data Architect kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus zal komen te liggen op de domeinen Data/Informatie, al dan niet in combinatie met het domein Front office. Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald.

Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De Data Architect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten,  zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak.

De functie van Data Architect wordt momenteel eveneens extern ingevuld.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Het richting geven, ontwerpen en managen van het domein Data/Informatie, al dan niet in combinatie met het domein Front office;
 • Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS) en één Overall GAS (OGAS);
 • Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders;
 • Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvormings­document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten;
 • Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd;
 • Bewaakt de overall visie, requirements en kaders van het DSO binnen het domein;
 • Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen;
 • Reviewen en goedkeuren van PSA’s.

Wat wordt er gevraagd?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • minimaal 10 jaar ervaring als senior architect in complexe organisatie waar onder architectuur gewerkt werd;
 • minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in de publieke sector, centrale en lokale overheden;
 • minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot informatiesystemen in het ruimtelijk domein bij de overheid;
 • minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met service gerichte architecturen en systeemintegratie;
 • gecertificeerd in architectuurmethodiek Togaf;
 • gecertificeerd in architectuurtaal ArchiMate;
 • minimaal 5 jaar ervaring met UML-modellering;
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile/SAFe;
 • minimaal 2 jaar ervaring met gegevensmodellering conform de MIM-aanpak;
 • minimaal 3 jaar ervaring met ontwerptool Sparx Enterprise Architect.
 • aantoonbare ervaring met de Omgevingswet of ruimtelijke ordening;
 • specialist op het domein data en gegevensarchitectuur.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 14 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring